Aantal verkeersongevallen op hoofdwegen stijgt in vier jaar met een kwart

In de afgelopen twaalf maanden kwamen bergingsbedrijven van de Stichting IMN 25.963 keer in actie bij ongevallen op hoofdwegen. Dat was 27 procent meer dan vier jaar geleden.

De stijging deed zich voor in alle delen van het land, maar was het sterkst in de provincie Gelderland. Op de A12 boven Arnhem en de A73 bij Nijmegen nam het aantal verkeersongevallen toe met respectievelijk 91 procent en 131 procent. De Stichting IMN is sinds 1999 verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten met personenvoertuigen op snelwegen en op circa 3.000 kilometer provinciale en gemeentelijke wegen.

Ononderbroken stijging

Het aantal ongevallen op deze zogenaamde IM-wegen daalde jarenlang met 1 tot 2 procent per jaar. Aan deze trend kwam een einde in 2013 toen het aantal ongevallen op jaarbasis een dieptepunt bereikte. In de periode van november 2012 tot en met oktober 2013 ontving het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM), de meldkamer van de Stichting IMN, 20.458 ongevalsmeldingen. In de jaren die volgden vertoonde het cijfer een gestage en vrijwel ononderbroken stijging.

De stijging van het aantal ongevallen was niet gelijkmatig over het land verdeeld. Wegen die in de afgelopen jaren veel drukker werden, lieten ook de snelste groei van het aantal ongevallen zien. Op de hoofdwegen naar het oosten (A1, A12) en op de snelwegen rondom Arnhem en Nijmegen (A15, A50 en A73) was op verschillende wegvakken sprake van een verdubbeling van het aantal ongevallen in vier jaar.

Dalende cijfers

Dalende ongevalscijfers kwamen ook voor. Dit was met name het geval op wegen die in de afgelopen jaren werden verbreed. De vernieuwing van de A1 bij Amsterdam leidde daar tussen de hectometerpalen 5,0 en 20,0 tot een daling van het aantal ongevallen met meer dan 20 procent. Ook op de Ringweg A10 rond Amsterdam en op de A15 onder Rotterdam leidden ingrijpende wegreconstructies ertoe dat het aantal ongevallen niet noemenswaardig steeg.

De openstelling van de A4 Midden-Delfland zorgde op de A13 zelfs voor een halvering van het aantal ongelukken. Een uitzondering werd gevormd door de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Deze verkeersader werd op twee plaatsen verbreed en voorzien van parallelbanen. Het aantal verkeersongelukken nam desondanks sterk toe, met name op het vernieuwde traject bij Leiderdorp.

De heilzame uitwerking van wegverbreding op de verkeersveiligheid is volgens IMN goed af te lezen uit de cijfers van het aantal ongevallen op de A12 in Gelderland. Op het wegdeel bij Ede dat in de afgelopen jaren werd verbreed (hectometerpaal 110,0 – 120,0) daalde het aantal ongevallen met 19 procent. Op het direct aansluitende traject naar de grens nam het aantal ongevallen in de afgelopen vier jaar met maar liefst 91 procent toe.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.