Aantal ziekenhuisgewonden daalt niet

Het aantal ziekenhuisgewonden lijkt de laatste jaren niet verder te dalen. En ook het aantal verkeersdoden onder fietsers lijkt de laatste jaren niet verder te dalen. Twee opvallende ontwikkelingen die de SWOV constateert in de Monitor Verkeersveiligheid 2009.
Het aantal verkeersdoden vertoont een dalende trend en is in 2008 verder afgenomen tot 750. Maar de SWOV noemt het opvallend dat de afname in 2008 met name is te zien bij verkeersdoden die 11 tot 30 dagen na het ongeval overlijden. Het aantal ziekenhuisgewonden lijkt de laatste jaren niet verder af te nemen. In 2008 werden door de politie 9.310 ziekenhuisgewonden geregistreerd.
Uitgaande van de nieuwe definitie voor ernstig gewonden, vielen er 17.636 ernstig gewonden met een zogeheten Maximum Abbreviated Injury Score (MAIS) van 2 of meer. Deze MAIS geeft de ernst van het ernstigste afzonderlijke
letstel van een slachtoffer weer op een schaal van 1 tot en met 6.
De afname in het aantal verkeersdoden valt samen met een daling in de mobiliteit. Het aantal verkeersdoden per miljard reizigerskilometer over de weg, is in 2008 ongeveer even hoog als in 2007. Het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden per miljard reizigerskilometer, was in 2008 hoger dan in voorgaande jaren. Met name onder voetgangers zien we een verdere afname van het aantal verkeersdoden en van het risico (aantal verkeersdoden per miljard afgelegde voetgangerskilometer). Het aantal verkeersdoden onder fietsers lijkt de laatste jaren niet verder te dalen. Ook het risico voor fietsers lijkt vanaf 2005 niet verder te zijn afgenomen. Onder auto-inzittenden is het aantal verkeersdoden in 2008 verder afgenomen, maar is het risico licht toegenomen ten opzichte van 2007.
Wat betreft de wegtypen laten vooral 80km/uur-wegen een gunstige ontwikkeling zien. Op deze wegen is zowel het aantal verkeersdoden als het aantal ziekenhuisgewonden verder afgenomen in 2008. Op 50km/uur-wegen wegen lijkt het aantal verkeersdoden sinds 2004 niet verder te dalen. Het aantal ziekenhuisgewonden is op deze wegen zelfs toegenomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.