Actie Kind Verkeersveilig succesvol

Kind Verkeersveilig is een project opgestart door de ANWB om burgers en met name kinderen mee te laten denken over verkeersonveiligheid door zelf verkeersonveilige projecten aan te melden. Een jury koos per provincie één project uit waar werk van werd gemaakt. Dat leidde inmiddels tot successen in de provincies Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland, Groningen, Limburg en Flevoland. Hier zijn de voorstellen van de werkgroepen ook daadwerkelijk door de wegbeheerder uitgevoerd.
In de campagne Kind Verkeersveilig is een belangrijke plaats ingeruimd voor de input van kinderen. Zij weten niet alleen heel goed duidelijk te maken waarom een verkeerssituatie in hun stad of dorp onveilig is, maar zij dragen ook vaak originele oplossingen aan, aldus de ANWB. Daarnaast praten zij actief mee in werkgroepen en sommigen van hen discussiëren zelfs met verantwoordelijke bestuurders. Ook doen zij soms technisch onderzoek op locatie. Met elkaar zijn kinderen, ouders, leraren en wegbeheerders aan de slag gegaan om oplossingen te bedenken en die vervolgens ook uit te voeren. Zij worden daarbij ondersteund door een ANWB coach en een verkeerskundige.
Intussen zijn er successen behaald in de provincies Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland, Groningen, Limburg en Flevoland. Hier zijn de voorstellen van de werkgroepen ook daadwerkelijk door de wegbeheerder uitgevoerd.
Alle inspanningen zijn er nu op gericht om, daar waar de locaties nog niet veiliger zijn gemaakt, eind 2009 minimaal van de wegbeheerder een akkoord op de verbetervoorstellen te hebben.
In de provincies Friesland en Gelderland is de wegbeheerder akkoord met de voorgestelde verbeteringen en worden de werkzaamheden momenteel uitgevoerd. In Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland zijn de werkgroepen nog in onderhandeling met de wegbeheerder over de exact te nemen infrastructurele maatregelen. Uitvoering van de plannen zal in 2010/2011 plaatsvinden.
Via de anwb-website is per locatie een toelichting op de stand van zaken te vinden.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.