Lichtlijn op trottoir voor ‘telefoonverslaafde’ werkt, maar meer onderzoek is nodig

De +Lichtlijn kan er voor zorgen dat voetgangers met smartphones op een veilig afstand van de rijbaan wachten. Die voorzichtige conclusie maakt adviesbureau RoyalHaskoningDHV in een evaluatie van de verlichte, aan verkeerslichten gekoppelde ledlicht-lijn die in Bodegraven in het trottoir is aangebracht.

RoyalHaskoningDHV onderzocht de effecten van de +Lichtlijn van de firma HIG, die in februari 2017 in gebruik werd genomen op het kruispunt Goudseweg/Vrije Nesse in Bodegraven. Het idee is dat een voetganger die op zijn smartphone kijkt, de lichtlijn opmerkt en ziet wanneer het verkeerslicht op rood staat. De conclusie van de evaluatie is in eerste instantie positief: de lichtlijn kan zorgen dat voetgangers op een veilig afstand van de rijbaan wachten.

Probleemgedrag

Maar tegelijk is de conclusie voorzichtig. En dat heeft te maken met verschillende punten, schrijven de onderzoekers. Zo nodigde de situatie ter plekke niet uit tot probleemgedrag en was de doelgroep waarvoor de lichtlijn een meerwaarde zou kunnen bieden, maar beperkt aanwezig.

En eigenlijk is ook grootschaliger onderzoek nodig, stellen ze. Bijvoorbeeld naar de functionele eisen en juridische aspecten van de lichtlijn. En ook naar de opvattingen in de maatschappij over of smartphonegebruik in het verkeer geweerd of juist gefaciliteerd moet worden. Al met al, zeggen ze: “gezien de vele factoren die invloed hebben, is het lange termijn effect van de +LichtLijn op de verkeersveiligheid te veelomvattend om binnen deze evaluatie te bepalen.”

Eerlijke kans

Desalniettemin zijn de onderzoekers enthousiast over de pilot. Dat smartphonegebruik in het verkeer veel voorkomt, is immers voldoende reden om ook de faciliterende maatregelen een eerlijke kans te geven en goed te evalueren. Bovendien is veel kennis opgedaan over de situaties waarin de lichtlijn een meerwaarde kan bieden én over hoe dit aangetoond kan worden. En daarmee heeft de lichtlijn voldoende potentie om toepassingsmogelijkheden verder te onderzoeken.

De onderzoekers zijn zich bewust van de kritiek op de lichtlijn. Ja, zeggen ze: het risico bestaat dat hij smartphonegebruik faciliteert en dat mensen daardoor minder goed zelf opletten. En ja: dit soort toepassingen ondermijnen de huidige maatregelen gericht op verminderen van smartphonegebruik in het verkeer.

Ze wijzen er daarom op dat zelf opletten bij het oversteken de norm moet blijven én uitgedragen moet blijven worden. Ook benadrukken ze dat de lichtlijn past binnen de oplossingsrichting waarin er vanuit gegaan wordt dat smartphonegebruik onontkoombaar is – en dat er naar streven dit zo veilig mogelijk te maken, een van de weinige dingen is die werken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.