Na drie dodelijke verkeersongevallen wil Antwerpen stad veiliger maken

Met tien maatregelen wil Antwerpen de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregelen komen er na drie recente dodelijke ongevallen met fietsers. Het stadsbestuur opperde maandag onder andere om kruispunten veiliger maken en om venstertijden voor vrachtwagens in te voeren.

De eerste maatregel is testen of het werkt als fietsers en voetgangers tegelijk groen krijgen op bepaalde kruispunten, schrijven Belgische media. Als tweede punt wil Antwerpen alle verkeerslichten in de stad aansluiten op een centrale computer, vanaf waar ze dan bediend kunnen worden – wat beter en makkelijker moet zijn. Dat aansluiten moet in 2019 afgerond zijn.

Vrachtwagens

In winkelgebieden wil de stad ook venstertijden voor vrachtwagens invoeren. Dat betekent dat vrachtwagens winkels maar op bepaalde tijden mogen bevoorraden – voornamelijk buiten de spits. Daarnaast komen er extra maatregelen om kruispunten verkeersveiliger in te richten. Op plekken waar het nodig is en waar het kan, komt een stopstreep voor voertuigen en een opstelstrook voor fietsers. Er wordt ook aan gedacht om fietsers op kruispunten enkele seconden eerder groen te geven op ander verkeer. Dit moet hun zichtbaarheid verbeteren.

Punt vijf is fietspaden veiliger maken. Waar fietspaden een weg kruisen, moeten pijlen op de weg komen die aangeven uit welke richting fietsers kunnen komen. En waar snelfietspaden en fietspaden naar de stad de bebouwde kom binnenkomen, moeten borden komen die snelle fietsers vragen om hun snelheid aan te passen. Een andere doelstelling is dat tegen eind volgend jaar op 95 procent van alle wegen in Antwerpen een snelheidslimiet geldt van 30 kilometer per uur.

Dodehoekspiegels

Punt zeven is alle gemeentewerken-voertuigen veiliger maken en uitrusten met dodehoekspiegels, sensoren en camera’s. Het stadsbestuur roept ook alle partners, zoals OV-bedrijf De Lijn, om dat voorbeeld te volgen. Antwerpen wil daarnaast verplichte, vaste vrachtwagenroutes introduceren. Dit moet zwerfverkeer en drukte in de stad voorkomen. Grote knelpunten versneld aanpakken is het negende punt. En het punt ‘lespakketten verspreiden om jongeren bewust maken van gevaren op de weg’ sluit de lijst af.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is redacteur van VerkeersNet.nl. Hij schrijft ook regelmatig voor de andere vakbladen van ProMedia Group.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.