SWOV brengt met nieuwe methode ongevallenrisico’s in beeld op 80km-wegen

In opdracht van de twaalf provincies heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) de risico’s op ongevallen op provinciale 80km/uur-wegen in kaart gebracht. De SWOV gebruikte hiervoor een nieuwe methode: Proactief Meten van Verkeersveiligheid-light.

Het nieuwe SWOV-onderzoek voorziet in een behoefte van de provincies. Die willen de laatste jaren namelijk liever vooraf veiligheidsmaatregelen nemen dan achteraf, als er ongevallen gebeurd zijn.

Die keuze klinkt logisch, maar er liggen ook praktische overwegingen aan ten grondslag. Zo hebben provincies te weinig valide data over verkeersongevallen tot hun beschikking. Ook vinden ongevallen de lang niet altijd meer op dezelfde plekken plaats – waardoor het voor beleidsmakers moeilijk is om verkeersveiligheidsbeleid te maken.

Proactieve aanpak

De SWOV geeft al sinds 2014 zulk proactief verkeerveiligheidsadvies. In dat jaar ontwikkelde de SWOV in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) de Proactief Meten van Verkeersveiligheid-methode (ProMeV). Hiermee kunnen provincies de veiligheid op netwerk-, route-, wegvak- en kruispuntniveau bepalen.

Maar deze ProMeV-methode blijkt zeer arbeidsintensief en vraagt bovendien veel data. Daarom heeft de SWOV op verzoek van het IPO een lightversie ontwikkeld. Hierbij is gebruikgemaakt van data die de ANWB recent voor deze wegen heeft verzameld. Deze lightversie gebruikte de SWOV voor het eerst bij het onderzoek naar de verkeersveiligheid op provinciale 80km/uur-wegen.

De light-versie kijkt naar de obstakelvrije-afstand, de rijrichtingscheiding en het aantal erfaansluitingen van provinciale wegen. Met deze gegevens is het volgens de SWOV relatief eenvoudig om een betrouwbare indicatie te geven van de onveiligheidsrisico’s op de weg. De drie kenmerken blijken namelijk een significante relatie te hebben met het risico op een ongeval. De resultaten uit de meetmethode geven de provincies handvatten om gericht in te grijpen.

Andere type wegen

De lessen die geleerd zijn in de ontwikkeling van ProMeV en ProMeV Light, neemt de SWOV mee in de ontwikkeling van een methodiek die voor alle wegbeheerders beschikbaar en bruikbaar is. De SWOV denkt er ook over om de methodes te gebruiken bij het meten van ongevallenrisico’s op andere type wegen.

Volgens de SWOV zien provincies de methodes graag als onderdeel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Dat wordt momenteel opgesteld door de gezamenlijke overheden en maatschappelijke partners. In dit plan staat het verkeersveiligheidsbeleid tot 2030. Hierin is de proactieve aanpak een van de belangrijke pijlers.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.