Eerste cijfers wijzen op minder verkeersdoden

De eerste cijfers over 2009 wijzen op een afname van het aantal verkeersdoden. Zo waren in het Limburgse verkeer vorig jaar 34 doden te betreuren. Dat zijn er zestien minder dan in 2008 en 35 minder dan in 2007. En ook Zeeland publiceerde de eerste cijfers. Er vielen in het Zeeuwse verkeer in 2009 met 21 slachtoffers beduidend minder verkeersdoden dan in 2008 met 28 slachtoffers. Of het gaat om een landelijke trend, is nog niet te zeggen.

De cijfers uit Limburg komen van de beide politiekorpsen daar. Wat opvalt in de opgave van de politie is dat vorig jaar achttien verkeersdoden (meer dan de helft) zestig jaar of ouder is. Twaalf doden vielen bij ongevallen met de fiets. Vijf verkeersdoden waren voetganger. Uit de Zeeuwse cijfers blijkt dat een flink deel van de doden en ziekenhuisgewonden valt bij enkelvoudige ongevallen. In 2009 waren daar 7 verkeersdoden (=33%) bij te betreuren. Opvallend in de cijfers over 2009 is volgens het ROVZ dat de daling voornamelijk plaatsvond in Zeeuws Vlaanderen (van 10 naar 4 doden). Verder bleek ongeveer de helft van de verkeersoden onder de 25 jaar te zijn. Een kwart was ouder dan 65. Ook het ROVZ houdt een slag om de arm als het gaat om de Zeeuwse cijfer. De laatste jaren schommelt het aantal verkeersdoden nogal heen en weer met 23 doden in 2005, 39 in 2006, 20 doden in 2007, 28 doden in 2008 en nu 21 doden in 2009 en ook Limburg benadrukt dat het om voorlopige cijfer gaat. Pas na centrale verwerking van alle gegevens worden in april-mei van dit jaar de landelijke cijfers bekend gemaakt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Eerste cijfers wijzen op minder verkeersdoden - VerkeersNet

Eerste cijfers wijzen op minder verkeersdoden

De eerste cijfers over 2009 wijzen op een afname van het aantal verkeersdoden. Zo waren in het Limburgse verkeer vorig jaar 34 doden te betreuren. Dat zijn er zestien minder dan in 2008 en 35 minder dan in 2007. En ook Zeeland publiceerde de eerste cijfers. Er vielen in het Zeeuwse verkeer in 2009 met 21 slachtoffers beduidend minder verkeersdoden dan in 2008 met 28 slachtoffers. Of het gaat om een landelijke trend, is nog niet te zeggen.

De cijfers uit Limburg komen van de beide politiekorpsen daar. Wat opvalt in de opgave van de politie is dat vorig jaar achttien verkeersdoden (meer dan de helft) zestig jaar of ouder is. Twaalf doden vielen bij ongevallen met de fiets. Vijf verkeersdoden waren voetganger. Uit de Zeeuwse cijfers blijkt dat een flink deel van de doden en ziekenhuisgewonden valt bij enkelvoudige ongevallen. In 2009 waren daar 7 verkeersdoden (=33%) bij te betreuren. Opvallend in de cijfers over 2009 is volgens het ROVZ dat de daling voornamelijk plaatsvond in Zeeuws Vlaanderen (van 10 naar 4 doden). Verder bleek ongeveer de helft van de verkeersoden onder de 25 jaar te zijn. Een kwart was ouder dan 65. Ook het ROVZ houdt een slag om de arm als het gaat om de Zeeuwse cijfer. De laatste jaren schommelt het aantal verkeersdoden nogal heen en weer met 23 doden in 2005, 39 in 2006, 20 doden in 2007, 28 doden in 2008 en nu 21 doden in 2009 en ook Limburg benadrukt dat het om voorlopige cijfer gaat. Pas na centrale verwerking van alle gegevens worden in april-mei van dit jaar de landelijke cijfers bekend gemaakt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.