Zowel obstakelvrije zone als afscherming vermindert kans op ernstig ongeval

Flexibele afschermingsconstructies langs snelwegen verminderen de kans op ernstige ongevallen net zo aanmerkelijk als obstakelvrije zones. Dat blijkt uit onderzoek van SWOV in opdracht van Rijkswaterstaat. In de bestaande richtlijnen die Rijkswaterstaat hanteert, wordt nu nog de voorkeur uitgesproken voor een obstakelvrije zone.

Beide inrichtingsvarianten vormen daarom een adequate manier om een berm ‘vergevingsgezind’ in te richten. Vergevingsgezind betekent een berm zo inrichten dat de kans op een ernstige afloop van een bermongeval wordt verkleind. Beide varianten blijken evenwel ook de kans op een ernstig ongeval niet uit te kunnen sluiten.

De vraag of een van beide varianten veiliger is, kan op basis van dit onderzoek niet worden beantwoord. Ook ontbreekt bewijs voor een voorkeur voor de obstakelvrije zone. SWOV adviseert daarom om de voorkeur voor de obstakelvrije berm te heroverwegen en om bij het saneren van onveilige bermen maatwerk toe te passen.

Veiligheid verbeteren

Met de combinatie van deze maatregelen – dus een ruime obstakelvrije zone plus de toepassing van een flexibele afschermingsconstructie aan het einde van de obstakelvrije zone – kan de veiligheid van de berm naar verwachting verder worden verbeterd.

Aanvullende maatregelen – die geen deel uitmaakten van dit onderzoek – kunnen eveneens een bijdrage leveren aan een optimaal vergevingsgezinde berm. Daarbij valt te denken aan zogenoemde rumble strips (rammelstrook in het Nederland) langs de buitenkant van de kantstreep of op enige afstand daarvan. Hoe kosteneffectief combinaties van maatregelen kunnen zijn, zal uit nader onderzoek moeten blijken, stelt SWOV.

Verkeersdoden verminderen

Rijkswaterstaat wil het aantal verkeersdoden op rijkswegen verminderen en gaf daarom opdracht voor het onderzoek. Speerpunt van de aanpak is het verbeteren van de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen. Er zijn twee basisopties om een berm veilig in te richten. De eerste optie is inrichting met een voldoende ruime obstakelvrije zone. De tweede optie is het afschermen van obstakels met behulp van een afschermingsconstructie.

In de bestaande richtlijnen die Rijkswaterstaat hanteert, wordt nu nog de voorkeur uitgesproken voor een obstakelvrije zone. SWOV onderzocht nu of die voorkeur terecht is of dat het afschermen van obstakels een even veilige optie is.

Auteur: Jan Pieter Rottier

1 reactie op “Zowel obstakelvrije zone als afscherming vermindert kans op ernstig ongeval”

Roelof Veldhuis|20.04.18|14:53

“Wat er niet staat, kan je ook niet raken”, zei een beroemd voetballer ooit. Feit is dat er teveel staat in de bermen langs de verschillende wegen. En wat er staat is ook lang niet altijd afgeschermd omdat dit niet nodig zou zijn. Voorbeeld van dit laatste is een opklapbord van een U-route, dit staat op vier steigerbuizen onmiddellijk naast de rijstroken en is potentieel dodelijk voor motorrijders zoals ikzelf. Veel andere borden kunnen worden weggelaten en b.v. camera’s kunnen op portalen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.