Meer schades aan motorvoertuigen door schuld van onbekende

Na een ruime periode waarin het aantal schaden afnam, ziet het Waarborgfonds Motorverkeer het aantal meldingen in 2017 net als in 2016 weer licht stijgen. Dit staat in het jaarverslag van het fonds waar motorvoertuigbezitters terecht kunnen als een schadeveroorzaker doorgereden of niet verzekerd is. De stijging komt onder andere door de aantrekkende economie en de vermoedelijk de toename van wegmeubilair.

In 2017 werden 46.549 claims gemeld, 385 meer dan een jaar eerder, zo staat in het jaarverslag. Dat is opvallend, aangezien het aantal meldingen tussen 2011 en 2015 flink daalde. Het aantal meldingen van schade aan geparkeerde voertuigen nam in vergelijking met 2016 flink af: met 457. Maar de meldingen voor schade bij, met of door wegmeubilair als verkeersborden, verkeerslichten en lantaarnpalen nam toe met 649.

In de andere categorie├źn bleven de aantallen min of meer gelijk. Het gaat dan om de categorie├źn ‘gevallen met personenschade’ en ‘overig’, waar schade in het rijdend verkeer onder valt. De stijging van de meldingen komt volgens het waarborgfonds onder andere door de aantrekkende economie en doordat er waarschijnlijk meer wegmeubilair in het straatbeeld aanwezig is. Het totale bedrag dat het fonds uitkeerde aan schades daalde wel: van 63 miljoen naar 62,5 miljoen afgerond.

Doorrijders

Uitgespitst naar het type veroorzaker blijken de meeste claims betrekking te hebben op doorrijders: 44.743. Dat is een flinke toename, want in 2016 was dit nog driehonderd minder: 44.443. Een andere opvallende toename zit ‘m in claims waarbij gestolen voertuigen betrokken waren. Dat aantal groeide van 219 in 2016 naar 264 een jaar later.

Ondanks verdere technische vernieuwingen en verbeteringen houdt het Waarborgfonds Motorverkeer toch op korte termijn rekening met een toename van het aantal schademeldingen. Dit als gevolg van het aantrekken van de economie. Maar omdat de aantallen beperkt zijn, heeft dit geen grote gevolgen voor de schadelast en de bedrijfskosten, is de verwachting. Het resultaat van de technische ontwikkelingen moet pas later zichtbaar worden, verwacht het waarborgfonds.

WA-premies

Het fonds is er voor mensen die schade hebben geleden door een motorvoertuig en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of als hij niet verzekerd is. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden. Alleen schade door een motorvoertuig wordt vergoed, schade door bijvoorbeeld vandalisme niet. Het waarborgfonds gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat er naar toe.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is redacteur van VerkeersNet.nl. Hij schrijft ook regelmatig voor de andere vakbladen van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.