Aantal bestuurders met teveel alcohol op daalt opnieuw

Het aantal mensen dat met teveel alcohol op achter het stuur kruipt, is ook vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2017 had 1,4 procent van alle bestuurders een promillage van 0,5 of hoger in het bloed. Dat is een procentuele daling van 18 procent ten opzichte van 2015. De dalende trend die sinds 2006 is ingezet, zet hiermee verder door.

De onderzoekers gebruiken twee rekenmethodes: ze gooien alle overtredingen 0,5 of hoger op een hoop én ze maken onderscheid tussen de maxima voor beginnende en gevorderde bestuurders. Een startend iemand is bij een promillage van 0,2 al in overtreding, een ervaren persoon pas bij 0,5.

Dalende trend

Wordt alleen gekeken naar bestuurders met een promillage van 0,5 of hoger in hun bloed, dan ontstaat het volgende beeld. In 2017 had 1,4 procent van alle bestuurders een promillage van 0,5 of hoger. Dit is een afname van 0,3 procentpunt ten opzichte van 2015. Procentueel is dit een daling van 18 procent. “De dalende trend die sinds 2006 (in 2006 was nog sprake van een stijging ten opzichte van 2005) is ingezet, zet hiermee verder door”, noteren de onderzoekers.

Het aandeel bestuurders dat nauwelijks gedronken heeft (minder dan 0,2‰) steeg licht, naar 96,1 procent van het totaal. Verder valt volgens de onderzoekers op dat van de groep zware drinkers (1,3‰ of meer) daalde: van 0,3 procent in 2015 naar 0,1 procent in 2017.

Man en vrouw

Door de jaren heen is zo’n tweederde van de gecontroleerde bestuurders man. Mannen zijn in de afgelopen jaren vaker in overtreding dan vrouwen, hoewel het verschil wel kleiner wordt. Waar het verschil tussen mannen en vrouwen in 2002 nog 2,4 procentpunt bedroeg, is dit verschil in 2017 afgenomen tot 0,9 procentpunt. In 2017 was 1,8 procent van de mannen in overtreding tegenover 0,9 procent van de vrouwen. “Dit betekent dat de dalende trend doorzet onder mannelijke bestuurders”, schrijven de onderzoekers. Ook onder vrouwelijke bestuurders is de afgelopen drie meetjaren sprake van een daling van het aandeel overtreders.

In 2017 hadden mannen uit de groep tussen 35 en 49 jaar het vaakst teveel gedronken (2,1 procent). In 2015 was dit nog 1,8 procent. Onder de mannen van 25 tot 34 jaar daalde het aandeel overtreders in 2017 van 2,6 naar 1,6 procent. Ook onder de oudste categorie mannelijke bestuurders is een daling zichtbaar.

Hier staat tegenover dat onder de jongste categorie mannen het aandeel overtreders in 2017 is gestegen (van 0,9 naar 1,7 procent). Vrouwelijke bestuurders tussen de 25 en 34 jaar dronken – net als in 2015 – het vaakst teveel (1,4 procent). Onder de vrouwen tussen 18 en 24 jaar daalde het aandeel overtreders in 2017. Onder de oudste groep vrouwen verdubbelde het overtredingspercentage bijna van 0,5 procent naar 0,9 procent.

Beginnende bestuurders

Met een onderscheid tussen beginnende en ervaren bestuurders zijn de cijfers iets anders. In 2017 is 2,6 procent van de beginnende bestuurders in overtreding, iets minder dan in 2015. De meeste beginnende bestuurders bliezen tussen de 0,2 en 0,5 promille (1,2 procent in 2017). 3,2 procent blies tussen de 0,5 en 0,8 promille. Het aandeel zware drinkers (meer dan 1,3 promille) onder de beginnende bestuurders is in 2017 0 procent.

Ook onder de ervaren bestuurders daalt het aandeel overtreders in 2017 licht, van 1,7 naar 1,6 procent. Verder valt onder deze groep bestuurders op dat het aandeel dat tussen de 0,2 en 0,5 promille blies daalt van 3,5 naar 2,7 procent. Met een dergelijk promillage zijn deze bestuurders niet in overtreding.

Alcoholcontroles

De cijfers zijn afkomstig van tweejaarlijkse alcoholcontroles. Die worden sinds 2011 uitgevoerd in de weekendnachten. In 2017 zijn zo’n 13.000 blaastesten afgenomen, waar in 2015 nog 16.000 blaastesten werden afgenomen.

De reden voor de afname van het aantal blaastesten is het afnemende aanbod van automobilisten bij alcoholcontroles. “Mogelijk is dit een effect van het waarschuwen voor alcoholcontroles via sociale media”, schrijft Minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. “Ik ga met de onderzoekers na wat dit betekent voor het onderzoek in 2019.”

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is verheugd over de uitkomsten. “Dit betekent dat niet alleen de sociale norm in positieve zin opschuift, maar ook omarmd wordt”, laat de organisatie weten. “Steeds meer mensen handelen er naar.”

Onderwerpen:

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.