Verder heb ik een aantal vervolgonderzoeken in gang laten zetten, waaronder onderzoek naar tunnels die zijn opgeleverd tussen 2000 en 2008 om uit te zoeken en zo mogelijk uit te sluiten dat het risico van verminderde brandwerendheid zich ook voor 2008 kan hebben voorgedaan. Daarnaast wordt voor nieuw te bouwen tunnels een aanpak bepaald waarmee problemen met brandwerendheid worden voorkomen. Dit heb ik ook in mijn brief van 8 augustus 2017 gemeld. Deze onderzoeken lopen nog. Mogelijk leidt dit nog tot aanvullende maatregelen en kosten. Aangezien bij de vier bestaande wegtunnels en de Gaasperdammertunnel niet kan worden aangetoond dat voldaan wordt aan de brandwerendheidseisen is hier prioriteit aan gegeven. FOTO Rijkswaterstaat

Beton niet brandwerend genoeg: vijf tunnels krijgen hittewerende bekleding

Vier opgeleverde tunnels en een die nog in aanbouw is, krijgen hittewerende bekleding. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat de gebruikte betonsoort bij extreem hoge temperaturen minder lang standhoudt dan gedacht.

Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2), tunnels die na 2008 zijn opgeleverd. Ze zijn nog steeds veilig voor weggebruikers, benadrukt het ministerie.

De vijfde tunnel betreft de Gaasperdammertunnel, die momenteel in aanbouw is. De realisatie was al gestart op het moment dat de resultaten van het onderzoek naar de brandwerendheid van de gebruikte betonsoort bekend werden.

Extreem hoge temperaturen

Het afgelopen jaar zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd en een aantal is nog in uitvoering. De eerste onderzoeksresultaten bevestigen de uitkomsten van de eerdere hitteproeven, namelijk dat de betonsoort die wordt gebruikt in wegtunnels vanaf 2008 bij extreem hoge temperaturen minder lang standhoudt dan eerder werd verondersteld.

Met de proeven is aangetoond dat het aanbrengen van bescherming op het beton in de tunnels zorgt voor voldoende bescherming tegen een extreem grote brand. Het gaat om bescherming die al vele jaren wordt toegepast: hittewerende bekleding.

Dat wordt dan ook in de vier opgeleverde tunnels aangebracht. Naar verwachting zal het herstel van de eerste tunnel starten in 2020. Eerst moet voor iedere tunnel een specifiek ontwerp gemaakt worden. De Gaasperdammertunnel wordt tijdens de bouw al voorzien van de hittewerende bekleding.

Vervolgonderzoek

In en volgend jaar vinden hitteproeven plaats ter voorbereiding van de realisatie van de herstelwerkzaamheden in de vier bestaande tunnels. Ook heeft minister Van Nieuwenhuizen een aantal vervolgonderzoeken in gang laten zetten, waaronder onderzoek naar tunnels die zijn opgeleverd tussen 2000 en 2008. Doel hiervan is uitzoeken en zo mogelijk uitsluiten dat het risico van verminderde brandwerendheid zich ook voor 2008 kan hebben voorgedaan.

Daarnaast wordt voor nieuw te bouwen tunnels een aanpak bepaald waarmee problemen met brandwerendheid worden voorkomen.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.