Kosten verkeersveiligheid veel hoger dan uitgaven ter voorkoming ongevallen

De uitgaven aan verkeersveiligheid bedroegen in 2007 rond 3 miljard euro. Daar staat tegenover dat de kosten die het gevolg zijn van verkeersongevallen in Nederland ongeveer 12 miljard euro bedroegen in dat jaar.

Dat heeft de SWOV becijferd. Bij de uitgaven voor verkeersveiligheid gaat 2,3 miljard euro maatregelen die alleen op het verbeteren van verkeersveiligheid zijn gericht. Daarnaast zijn er maatregelen die naast verkeersveiligheid ook andere doeleinden hebben. De uitgaven aan deze maatregelen bedragen minimaal 0,8 miljard euro, in totaal komt de SWOV op maximaal 3,1 miljard euro uit. Een groot deel van de uitgaven aan (alleen) verkeersveiligheid betreft de voertuigveiligheid (1,2 miljard euro). Daarnaast wordt veel geld uitgegeven aan handhaving (ongeveer 600 miljoen euro) en infrastructuur (ongeveer 350 miljoen euro).
Uitgaven aan voorlichting en educatie (exclusief de rijopleiding) zijn relatief gering (ongeveer 70 miljoen euro), evenals uitgaven aan onderzoek, advies en beleid (13 miljoen euro). De belangrijkste uitgavenposten die niet volledig aan verkeersveiligheid kunnen worden toegerekend betreffen voertuigveiligheid (350 miljoen euro) en rijopleiding (ruim 250 miljoen euro).
Het grootste deel van de uitgaven (1 miljard euro) wordt gedaan door overheden. Particulieren nemen 900 miljoen euro voor hun rekening en bedrijven 400 miljoen euro.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Kosten verkeersveiligheid veel hoger dan uitgaven ter voorkoming ongevallen - VerkeersNet

Kosten verkeersveiligheid veel hoger dan uitgaven ter voorkoming ongevallen

De uitgaven aan verkeersveiligheid bedroegen in 2007 rond 3 miljard euro. Daar staat tegenover dat de kosten die het gevolg zijn van verkeersongevallen in Nederland ongeveer 12 miljard euro bedroegen in dat jaar.

Dat heeft de SWOV becijferd. Bij de uitgaven voor verkeersveiligheid gaat 2,3 miljard euro maatregelen die alleen op het verbeteren van verkeersveiligheid zijn gericht. Daarnaast zijn er maatregelen die naast verkeersveiligheid ook andere doeleinden hebben. De uitgaven aan deze maatregelen bedragen minimaal 0,8 miljard euro, in totaal komt de SWOV op maximaal 3,1 miljard euro uit. Een groot deel van de uitgaven aan (alleen) verkeersveiligheid betreft de voertuigveiligheid (1,2 miljard euro). Daarnaast wordt veel geld uitgegeven aan handhaving (ongeveer 600 miljoen euro) en infrastructuur (ongeveer 350 miljoen euro).
Uitgaven aan voorlichting en educatie (exclusief de rijopleiding) zijn relatief gering (ongeveer 70 miljoen euro), evenals uitgaven aan onderzoek, advies en beleid (13 miljoen euro). De belangrijkste uitgavenposten die niet volledig aan verkeersveiligheid kunnen worden toegerekend betreffen voertuigveiligheid (350 miljoen euro) en rijopleiding (ruim 250 miljoen euro).
Het grootste deel van de uitgaven (1 miljard euro) wordt gedaan door overheden. Particulieren nemen 900 miljoen euro voor hun rekening en bedrijven 400 miljoen euro.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.