Shared Space slaat internationaal aan

Shared space staat bekend als fenomeen waarbij zoveel mogelijk verkeersborden worden weggehaald, waarna de weggebruikers het met elkaar moeten uitzoeken. In werkelijkheid gaat het om een weloverwogen stedenbouwkundig concept dat wereldwijd steeds meer begint aan te slaan. In Europa kent Shared Space inmiddels een aantal voorbeelden buiten de bekende voorbeelden in Nederland, zoals Haren en Drachten. Steden als Bohmte (Duitsland), Suffolk (Engeland), Middelfart (Denemarken) en Ostende (België) zijn bezig met pilotprojecten. De steden werken samen binnen het EU-project INTERREG IIIB om kennis uit te wisselen en te delen met derden. In een nieuwe brochure worden deze projecten besproken, waarbij onder meer wordt ingegaan op het planningsproces en de inspraak van burgers.
Een van de projecten die orde komen is de toepassing van het principe in landelijk gebied. Dat gebeurt in Friesland. Het gaat om een lange doorgaande weg langs een historische trekvaart, de Stroobossertrekvaart.
Van de 16e tot de 19e eeuw was de Stroobossertrekvaart één van de belang rijkste ‘verkeersaders’ in de provincie. De route wordt zo ingericht dat de passant weer een indruk krijgt van de rijke cultuurhistorie van het gebied. De route moet bovendien aantrekkelijker worden voor fietsers en voetgangers uit de regio en toeristen van elders.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.