Aantal verkeersdoden in EU daalt niet hard genoeg

Het nieuwe snelle interventievoertuig van de politie. FOTO: POLITIE

Het aantal verkeersdoden in Europa bedroeg afgelopen jaar ongeveer 25.100. Dat is 1 procent minder dan in 2017 en 21 procent minder in vergelijking met 2010. Desalniettemin is de daling te weinig voor het behalen van de doelstelling: halvering van het aantal verkeersdoden tussen 2020 en 2030. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese Commissie, die benadrukt dat alle betrokken partijen de schouders er echt onder moeten steken.

In 2017 kwamen op de Europese wegen 25.300 mensen om het leven, 300 minder dan in 2016. Het aantal ernstig gewonden bedroeg in 2018 135.000, evenveel als in 2017. Het gaat overigens om schattingen. Vuistregel die de EU hanteert is dat je het aantal verkeersdoden met vijf moet vermenigvuldigen om tot het aantal zwaargewonden te komen. Ook het aantal verkeersdoden is niet definitief: de cijfers zijn gebaseerd op voorlopige gegevens.

In de meeste lidstaten zat de verkeersdodenratio onder het gemiddelde van 49 per miljoen inwoners. Verschillende EU-landen zaten daar zelfs flink onder: het Verenigd Koninkrijk met 28 doden per miljoen inwoners, Denemarken met 30 per miljoen, Ierland met 31 per miljoen en Zweden met 32 per miljoen.

In verschillende landen was de procentuele daling tussen 2017 en 2018 hoger dan gemiddeld: Slovenië (-13 procent), Litouwen (-11 procent), Bulgarije (-9 procent) en Slowakije en Cyprus (beiden -8 procent). Kijkend naar de lange termijn (2010-2018) vallen ook een aantal landen op. Opnieuw Litouwen met -43 procent, maar vergeet ook niet Griekenland: -45 procent.

Uitschieters

In twee landen is het dodental hoger dan 80 per miljoen inwoners, tegen zeven in 2010. Het gaat om Roemenië (96 per miljoen) en Bulgarije (88 per miljoen). Twee andere landen zitten daar net iets onder, maar bevinden zich hoe dan ook nog steeds in de gevarenzone: Letland met 78 doden per miljoen inwoners en Kroatië met 78 per miljoen.

Er zijn nog meer uitschieters de verkeerde kant op. Bedroeg het dodental in Luxemburg in 2017 42 per miljoen, een jaar later stond de teller op 60, een toename van 44 procent. Estland staat er ook niet goed voor, daar bedroeg de toename tussen 2017 en 2018 40 procent. Kijk je naar de lange termijn, de periode 2010-2018, dan laten drie landen een toename zien: Malta 38 procent, Zweden 22 procent en Luxemburg 13 procent.

Vastberaden

Het behalen van de doelstelling van 50 procent minder verkeersdoden in 2020 ten opzichte van 2010 lastig zo, erkent de Europese Commissie. Dat aantal staat omschreven in de Verklaring van Valletta uit 2017. Afgelopen mei bekrachtigde de Europese Commissie in verschillende documenten (Road Safety Policy Framework 2021-2030 en het Strategic Action Plan on Road Safety, beide onderdeel van het Europe on the Move-pakket) het langetermijndoel: geen doden en zwaar gewonden in het verkeer meer in 2050.

Lidstaten en alle andere partijen die zich bezighouden met verkeersveiligheid moeten de schouders er dus flink onder zetten, benadrukt de Europese Commissie in een persstatement. Eurocommissaris voor verkeer, Violeta Bulc zegt hierover: “Natuurlijk ben ik blij met elke afname, maar zelfs één verkeersdode is nog teveel. We zijn ambitieus onze ambitie om de verkeersveiligheid flink te verbeteren: kijk naar het Strategic Action Plan on Road Safety en het Road Safety Policy Framework 2021-2030. We zijn vastberaden om, samen met de lidstaten, het parlement en de verkeersveiligheidsbranche verder te werken aan ‘Vision Zero’: nul verkeersdoden in 2050.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Aantal verkeersdoden in EU daalt niet hard genoeg - VerkeersNet

Aantal verkeersdoden in EU daalt niet hard genoeg

Het nieuwe snelle interventievoertuig van de politie. FOTO: POLITIE

Het aantal verkeersdoden in Europa bedroeg afgelopen jaar ongeveer 25.100. Dat is 1 procent minder dan in 2017 en 21 procent minder in vergelijking met 2010. Desalniettemin is de daling te weinig voor het behalen van de doelstelling: halvering van het aantal verkeersdoden tussen 2020 en 2030. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese Commissie, die benadrukt dat alle betrokken partijen de schouders er echt onder moeten steken.

In 2017 kwamen op de Europese wegen 25.300 mensen om het leven, 300 minder dan in 2016. Het aantal ernstig gewonden bedroeg in 2018 135.000, evenveel als in 2017. Het gaat overigens om schattingen. Vuistregel die de EU hanteert is dat je het aantal verkeersdoden met vijf moet vermenigvuldigen om tot het aantal zwaargewonden te komen. Ook het aantal verkeersdoden is niet definitief: de cijfers zijn gebaseerd op voorlopige gegevens.

In de meeste lidstaten zat de verkeersdodenratio onder het gemiddelde van 49 per miljoen inwoners. Verschillende EU-landen zaten daar zelfs flink onder: het Verenigd Koninkrijk met 28 doden per miljoen inwoners, Denemarken met 30 per miljoen, Ierland met 31 per miljoen en Zweden met 32 per miljoen.

In verschillende landen was de procentuele daling tussen 2017 en 2018 hoger dan gemiddeld: Slovenië (-13 procent), Litouwen (-11 procent), Bulgarije (-9 procent) en Slowakije en Cyprus (beiden -8 procent). Kijkend naar de lange termijn (2010-2018) vallen ook een aantal landen op. Opnieuw Litouwen met -43 procent, maar vergeet ook niet Griekenland: -45 procent.

Uitschieters

In twee landen is het dodental hoger dan 80 per miljoen inwoners, tegen zeven in 2010. Het gaat om Roemenië (96 per miljoen) en Bulgarije (88 per miljoen). Twee andere landen zitten daar net iets onder, maar bevinden zich hoe dan ook nog steeds in de gevarenzone: Letland met 78 doden per miljoen inwoners en Kroatië met 78 per miljoen.

Er zijn nog meer uitschieters de verkeerde kant op. Bedroeg het dodental in Luxemburg in 2017 42 per miljoen, een jaar later stond de teller op 60, een toename van 44 procent. Estland staat er ook niet goed voor, daar bedroeg de toename tussen 2017 en 2018 40 procent. Kijk je naar de lange termijn, de periode 2010-2018, dan laten drie landen een toename zien: Malta 38 procent, Zweden 22 procent en Luxemburg 13 procent.

Vastberaden

Het behalen van de doelstelling van 50 procent minder verkeersdoden in 2020 ten opzichte van 2010 lastig zo, erkent de Europese Commissie. Dat aantal staat omschreven in de Verklaring van Valletta uit 2017. Afgelopen mei bekrachtigde de Europese Commissie in verschillende documenten (Road Safety Policy Framework 2021-2030 en het Strategic Action Plan on Road Safety, beide onderdeel van het Europe on the Move-pakket) het langetermijndoel: geen doden en zwaar gewonden in het verkeer meer in 2050.

Lidstaten en alle andere partijen die zich bezighouden met verkeersveiligheid moeten de schouders er dus flink onder zetten, benadrukt de Europese Commissie in een persstatement. Eurocommissaris voor verkeer, Violeta Bulc zegt hierover: “Natuurlijk ben ik blij met elke afname, maar zelfs één verkeersdode is nog teveel. We zijn ambitieus onze ambitie om de verkeersveiligheid flink te verbeteren: kijk naar het Strategic Action Plan on Road Safety en het Road Safety Policy Framework 2021-2030. We zijn vastberaden om, samen met de lidstaten, het parlement en de verkeersveiligheidsbranche verder te werken aan ‘Vision Zero’: nul verkeersdoden in 2050.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.