Serie regionale bijeenkomsten om verkeersveiligheid te bevorderen

CROW en SWOV starten in mei met een serie regionale bijeenkomsten ter ondersteuning van provincies, regio’s en gemeenten op het gebied van verkeersveiligheid. De eerste bijeenkomst is op 9 mei in Noord-Brabant. Dan gaat ook een nieuwe website in de lucht. Aanleiding is het onlangs gepresenteerde Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Het recent bekend geworden hoge aantal verkeersslachtoffers onderstreept volgens het CROW het belang van concrete stappen.

Het aantal verkeersslachtoffers is volgens het CBS vorig jaar gestegen met elf procent tot 678. Veel te veel vindt ook CROW. “Helaas laat dit zien dat verkeersveiligheid een topprioriteit is die we samen aan moeten pakken”, aldus directeur Pieter Litjens. Hij wijst op het belang van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.

Eerste stap

Dat plan werd afgelopen december gepresenteerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat en bestuurders van provincies en gemeenten onderstrepen hierin de ambitie om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Het plan kwam tot stand met betrokkenheid van alle overheden en maatschappelijke partners.

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van het plan. Zo zetten CROW en SWOV een gezamenlijk kennisnetwerk op dat provincies, gemeenten en vervoerregio’s helpt bij het in kaart brengen van de risico’s op hun wegen. Dit is een eerste stap op weg naar regionale Uitvoeringsprogramma’s.

Risicoanalyses

SWOV en CROW zorgen samen voor informatie die gemeenten, provincies en regio’s kunnen gebruiken voor hun risicoanalyses. De nieuwe website en het in te richten Infopunt SPV zijn het hart van het kennisnetwerk dat de komende vijf jaar steeds verder zal worden uitgebreid. Op basis van de risicoanalyses maken de regio’s vervolgens uitvoeringsprogramma’s die stap voor stap worden uitgevoerd.

Met de serie bijeenkomsten zorgen CROW en SWOV onder meer dat kennis en informatie en praktische handvatten wordt overgedragen en dat de kennis- en ondersteuningsbehoeften van de regio’s in kaart wordt gebracht.

Lees ook:

Nieuw verkeersveiligheidsplan streeft naar nul slachtoffers in 2030

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.