Ambulance FOTO Archief TaxiPro

Te hard rijden niet altijd grootste probleem op gevaarlijk traject

Snelheid vormt slechts een deel van het probleem op trajecten met veel (dodelijke) ongevallen. Op eenderde van de onveiligste trajecten in Nederland spelen ook andere oorzaken, zoals weginrichting. Dat komt naar voren in een nieuw onderzoek STAR, een samenwerkingsverband van politie, verzekeraars en software-ontwikkelaar VIA.

Op wegen waar andere oorzaken een rol spelen, vallen relatief gezien de meeste slachtoffers. Het gevaar van dit type weg komt ook terug in het risicocijfer. Wegen met veel ongevallen en waar niet te hard wordt gereden, vooral 50- en 80-wegen, hebben een risicocijfer dat 3,5 keer hoger ligt dan wegen met veel ongevallen waar wél te hard gereden wordt.

Een mogelijke verklaring hiervoor kan volgens de onderzoekers zijn dat deze wegen veiliger zijn ingericht. Dit kan een veiliger gevoel geven waardoor er harder gereden wordt.

Goedkope maatregelen

Gevaarlijke wegen waar veel slachtoffers vallen, en waar te snel gereden wordt, kan volgens de onderzoekers met handhaving veiliger gemaakt worden. Op gevaarlijke wegen waar niet te snel gereden wordt, kunnen “relatief goedkope” infrastructurele maatregelen aldus hen al veel verbeteren. Wat precies, dat moet per traject bekeken worden.

VIA, dat verkeerskundige software ontwikkelt, voerde het onderzoek uit. Het bedrijf gebruikte hierbij hun nieuwe softwaretool Cross. De tool combineert de ongevallenscore met verklarende variabelen, zoals snelheid en weginrichting.

Helpen inspelen op de toekomst en risico’s verkleinen, dat is wat je met Cross kunt. Die insteek sluit aan bij het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Daarin in staat ook die proactieve aanpak centraal. Kijk je waar ongevallen kunnen gaan plaatsvinden, dan kun je nu alvast actie ondernemen, is de gedachte.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.