Enschede trekt vier miljoen uit voor verkeersveiligheid

Het College van B&W is akkoord gegaan met het nieuwe Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 2010-2014. Dat betekent dat de gemeente fors meer gaat investeren in verkeersveiligheid. Voor de komende vijf jaar zet de gemeente € 2,9 miljoen opzij. Dankzij regionale subsidies komt het totale gemeentelijke verkeersveiligheidsbudget voor de periode 2010-2014 op ruim € 4 miljoen.

“Dat is een verruiming van het budget met zo’n 50 procent, waarmee we de verkeersveiligheid structureel kunnen verbeteren”, aldus verantwoordelijk wethouder Jeroen Goudt.

Het nieuwe verkeersveiligheidsplan voorziet onder meer in de aanpak van locaties in 30 km/uur-zones, waar nog te vaak te hard wordt gereden. Ook zogenaamde black spots, kruispunten of wegen waar in een paar jaar tijd meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden, worden aangepakt. Verder zet de gemeente extra in op educatie, communicatie en handhaving. Hierbij zal intensief worden samengewerkt met partners als de Politie, Veilig Verkeer Nederland, Regio Twente en het Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO).

Bij de opzet van het plan is niet alleen overlegd met partners als politie en ROVO, maar dat ook nadrukkelijk de inwoners van Enschede zijn gehoord. In de zomer van 2009 was gedurende zes weken een enquête online waarbij de bevolking onder meer onveilige locaties op een kaart kon aangeven. Deze input is meegewogen bij het samenstellen van het uiteindelijke maatregelenpakket.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Enschede trekt vier miljoen uit voor verkeersveiligheid - VerkeersNet

Enschede trekt vier miljoen uit voor verkeersveiligheid

Het College van B&W is akkoord gegaan met het nieuwe Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 2010-2014. Dat betekent dat de gemeente fors meer gaat investeren in verkeersveiligheid. Voor de komende vijf jaar zet de gemeente € 2,9 miljoen opzij. Dankzij regionale subsidies komt het totale gemeentelijke verkeersveiligheidsbudget voor de periode 2010-2014 op ruim € 4 miljoen.

“Dat is een verruiming van het budget met zo’n 50 procent, waarmee we de verkeersveiligheid structureel kunnen verbeteren”, aldus verantwoordelijk wethouder Jeroen Goudt.

Het nieuwe verkeersveiligheidsplan voorziet onder meer in de aanpak van locaties in 30 km/uur-zones, waar nog te vaak te hard wordt gereden. Ook zogenaamde black spots, kruispunten of wegen waar in een paar jaar tijd meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden, worden aangepakt. Verder zet de gemeente extra in op educatie, communicatie en handhaving. Hierbij zal intensief worden samengewerkt met partners als de Politie, Veilig Verkeer Nederland, Regio Twente en het Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO).

Bij de opzet van het plan is niet alleen overlegd met partners als politie en ROVO, maar dat ook nadrukkelijk de inwoners van Enschede zijn gehoord. In de zomer van 2009 was gedurende zes weken een enquête online waarbij de bevolking onder meer onveilige locaties op een kaart kon aangeven. Deze input is meegewogen bij het samenstellen van het uiteindelijke maatregelenpakket.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.