Reizen per bus veiligste vervoerswijze over de weg

De trein en het vliegtuig zijn de veiligste vervoerswijzen. Dat blijkt uit onderzoek dat SWOV in opdracht van Busvervoer Nederland, onderdeel van Koninklijke Nederlandse Vervoer, heeft uitgevoerd. Reizen in een bus hoort tot de veiligste vervoerswijzen over de weg; het is twee keer zo veilig als reizen per personenauto.

Voor het onderzoek analyseerde SWOV de beschikbare ongevallendata van trein, vliegtuig, bus en auto voor zeven Europese landen: Oostenrijk, België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onder ‘bus’ vallen zowel touringcars als OV-bussen – volgens de onderzoekers waren er geen losse cijfers beschikbaar. Ze werken met gegevens over de periode 2007-2016.

De onderzoekers berekenden voor ieder vervoersmiddel een risicogetal: het aantal doden in een vervoersmiddel per miljard reizigerskilometer. Aangenomen dat het voor een bus 1 is, is het risicogetal bij de andere vervoersmiddelen: auto 2.0, vliegtuig 0.17 en trein 0.14. Iedere miljard kilometer met de bus zou dus tot één dode leiden, tegenover twee doden in de auto.

Onvoorspelbaar verkeer

Uitgangspunt was een gemiddelde bezetting van 109 passagiers per vliegtuig, 127 passagiers per trein, 1,5 inzittenden in een auto en 10.3 passagiers per bus. Op dat laatste cijfer is wat af te dingen: in een touringcar zitten vaak meer mensen – gemiddeld 40 volgens KNV zelf. Belangrijk om te vermelden is verder dat busongevallen voor de tegenpartij vaker ernstig aflopen dan auto-ongevallen.

Theo Vegter, voorzitter van Busvervoer Nederland is verheugd over de uitkomsten van het onderzoek. “Naast flexibel en duurzaam is de touringcar ook nog eens bijzonder veilig. Het is goed om daarbij in ogenschouw te nemen dat de trein en het vliegtuig zich bewegen in voor ander verkeer vrijwel hermetisch afgesloten ruimtes, terwijl de touringcar zich beweegt in het onvoorspelbare verkeer van alledag. Natuurlijk blijft de branche zich inspannen om verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden.”

Eerder onderzoek

In 2017 voerde SWOV een vergelijkbaar onderzoek uit waarbij er binnen het Nederlandse verkeer is gekeken naar ongevallencijfers bij bussen en personenauto’s. Het risico om te overlijden als passagier van een touringcar of OV-bus een factor 15 kleiner is dan als passagier in een auto. Voor wat betreft risico op gewond raken is er zelfs een factor 17 verschil.

Ook hier staat tegenover dat busongevallen voor de weggebruiker buiten de bus, de tegenpartij dus, vaker ernstig aflopen dan auto-ongevallen. Het risico om te overlijden door de bus is ongeveer 8 keer zo groot als door de auto. Het risico om ernstig gewond te raken, is eveneens 8 keer zo groot.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.