Zonetaxi. FOTO NS

Aantal ernstige ongevallen met taxi’s sinds 2015 gestegen

Het aantal ernstige verkeersongevallen met taxi’s in Nederland is in de periode 2015 tot en met 2018 licht gestegen. Ook het aantal slachtoffers als gevolg van die ongelukken nam toe. Er zijn geen aanwijzingen dat jonge taxichauffeurs vaker bij ongevallen betrokken zijn dan chauffeurs uit andere leeftijdsgroepen. Sterker nog: vanaf 2001 zijn juist steeds vaker oudere chauffeurs betrokken. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek door SWOV naar aanleiding van Kamervragen over dit onderwerp.

Met name rond de meest recente jaarwisseling was er veel aandacht voor een aantal ernstige ongelukken met taxi’s. Bovendien speelt al enkele jaren het probleem dat taxi’s steeds lastiger te verzekeren zijn omdat de sector als geheel meer schades rijdt. Dat leidde via Kamervragen tot onderzoek naar de ontwikkeling van taxi-ongevallen in Nederland. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft het rapport daarover nu gepubliceerd.

De onderzoekers bekeken alle ongevallen in Nederland van 2001 tot en met 2018 waarbij tenminste een personenauto of bestelauto betrokken was. Alle soorten taxivervoer zijn daarin meegenomen, maar in de analyse konden ze geen onderscheid maken tussen bijvoorbeeld Uber-chauffeurs en ‘traditionele’ taxichauffeurs.

Tussen 2001 en 2009 daalde het aantal geregistreerde ongevallen met zowel taxi’s als niet-taxi’s, en daarmee ook het aantal slachtoffers. Maar, zo zeggen de onderzoekers: dat komt vooral omdat de kwaliteit van de registratie afnam. Tussen 2009 en 2014 was het zelfs zo erg dat de gegevens uit die tijd te onbetrouwbaar zijn om in dit onderzoek mee te nemen.

Meer taxi-ongevallen en slachtoffers

Het rapport stelt vast dat er tussen 2015 en 2018 een toename was “in het aantal taxi-ongevallen en in het aantal slachtoffers als gevolg van een ongeval met een taxi.” Dat geldt zowel in absolute aantallen als ten opzichte van alle ongevallen met personen- en bestelauto’s en de slachtoffers die daarbij vielen. “Het aantal ongevallen met taxi’s was in 2018 nog wel lager dan in de jaren voor 2010, maar het aandeel taxi-ongevallen in het totaal aantal ongevallen lag in 2018 wel weer op het niveau van vóór 2010.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Het beeld bestaat dat relatief vaak jonge taxichauffeurs bij ongevallen betrokken zijn. Maar daar zijn volgens de onderzoekers geen aanwijzingen voor. Bij 23 procent van de ongevallen met taxi’s tussen 2009 en 2018 was de chauffeur tussen de 50 en 60 jaar en bij 20 procent tussen de 18 en 19 jaar. Dan volgt de groep van 40-49 jaar met een aandeel van 19 procent; de chauffeurs van 30 tot 39 jaar nemen 15 procent voor hun rekening. Bij 11 procent van de taxi-ongevallen is de chauffeur tussen de 60 en 69 betrokken, bij 3 procent was deze ouder dan 70 en in 9 procent van de gevallen is de leeftijd onbekend.

“Vanaf 2001 zijn in ongevallen met een taxi steeds vaker oudere taxichauffeurs (vooral tussen de 50 en 60 jaar) betrokken”, noteren de onderzoekers. “Het aandeel jongere chauffeurs in taxi-ongevallen is over de jaren wat afgenomen. In de jaren 2015 tot en met 2018 was 9 tot 10 procent van de bij een letselongeval betrokken taxichauffeurs tussen de 18 en 23 jaar. Hierin is geen stijging te zien. Bovendien ligt dit aandeel lager dan dat bij ongevallen met niet taxi’s, waar dat 13 tot 14 procent is.”

Stijging in Amsterdam

De SWOV-onderzoekers hebben verder bekeken of in bepaalde steden meer taxi-ongelukken plaatsvinden. Niet geheel verrassend blijkt dat inderdaad zo te zijn. Met name in Amsterdam, maar ook in diverse andere grote steden, vallen de laatste jaren meer doden en gewonden bij taxi-ongevallen. Er zijn zeven steden waarin de meeste slachtoffers bij taxi-ongelukken vallen. Van alle slachtoffers van een ongeval met een personenauto valt daar tussen de 2 en 2,6 procent bij een taxi-ongeval. In de rest van Nederland is dat 1,7 procent, maar in Amsterdam 8,1 procent.

De aantallen slachtoffers fluctueren sterk, dus het is niet te zeggen of er in heel Nederland een stijging of daling heeft plaatsgevonden. “Wel valt op dat in Amsterdam vanaf 2015 een stijging van het aandeel slachtoffers in taxi-ongevallen zichtbaar is. Dit blijkt te komen doordat het aantal slachtoffers in taxi- ongevallen is gestegen, terwijl het aantal slachtoffers in niet-taxi-ongevallen is teruggelopen. Hiermee is het aandeel slachtoffers in taxi-ongevallen in Amsterdam ruim boven het niveau van vóór 2010 komen te liggen. Een soortgelijke ontwikkeling treedt de laatste jaren op in Utrecht.”

Onderscheid tussen aanbieders taxivervoer

De onderzoekers komen dus tot enkele conclusies, maar vinden ook dat er nog vervolgonderzoek nodig is naar verkeersongevallen met taxi’s in Nederland. Zo komen veel signalen over deze ongelukken van verzekeraars, dus ligt een vergelijkende analyse van hun gegevens voor de hand. Ook zou het goed zijn om een soortgelijke analyse te doen, maar dan een waarbij wel onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende aanbieders van taxivervoer. Dan kan bijvoorbeeld ook bekeken worden of zaken als bedrijfsvoering een rol spelen in het aantal ongevallen met taxi’s.

Lees hier het hele onderzoeksrapport: ‘Ernstige verkeersongevallen met taxi’s’

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Aantal ernstige ongevallen met taxi’s sinds 2015 gestegen - VerkeersNet
Zonetaxi. FOTO NS

Aantal ernstige ongevallen met taxi’s sinds 2015 gestegen

Het aantal ernstige verkeersongevallen met taxi’s in Nederland is in de periode 2015 tot en met 2018 licht gestegen. Ook het aantal slachtoffers als gevolg van die ongelukken nam toe. Er zijn geen aanwijzingen dat jonge taxichauffeurs vaker bij ongevallen betrokken zijn dan chauffeurs uit andere leeftijdsgroepen. Sterker nog: vanaf 2001 zijn juist steeds vaker oudere chauffeurs betrokken. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek door SWOV naar aanleiding van Kamervragen over dit onderwerp.

Met name rond de meest recente jaarwisseling was er veel aandacht voor een aantal ernstige ongelukken met taxi’s. Bovendien speelt al enkele jaren het probleem dat taxi’s steeds lastiger te verzekeren zijn omdat de sector als geheel meer schades rijdt. Dat leidde via Kamervragen tot onderzoek naar de ontwikkeling van taxi-ongevallen in Nederland. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft het rapport daarover nu gepubliceerd.

De onderzoekers bekeken alle ongevallen in Nederland van 2001 tot en met 2018 waarbij tenminste een personenauto of bestelauto betrokken was. Alle soorten taxivervoer zijn daarin meegenomen, maar in de analyse konden ze geen onderscheid maken tussen bijvoorbeeld Uber-chauffeurs en ‘traditionele’ taxichauffeurs.

Tussen 2001 en 2009 daalde het aantal geregistreerde ongevallen met zowel taxi’s als niet-taxi’s, en daarmee ook het aantal slachtoffers. Maar, zo zeggen de onderzoekers: dat komt vooral omdat de kwaliteit van de registratie afnam. Tussen 2009 en 2014 was het zelfs zo erg dat de gegevens uit die tijd te onbetrouwbaar zijn om in dit onderzoek mee te nemen.

Meer taxi-ongevallen en slachtoffers

Het rapport stelt vast dat er tussen 2015 en 2018 een toename was “in het aantal taxi-ongevallen en in het aantal slachtoffers als gevolg van een ongeval met een taxi.” Dat geldt zowel in absolute aantallen als ten opzichte van alle ongevallen met personen- en bestelauto’s en de slachtoffers die daarbij vielen. “Het aantal ongevallen met taxi’s was in 2018 nog wel lager dan in de jaren voor 2010, maar het aandeel taxi-ongevallen in het totaal aantal ongevallen lag in 2018 wel weer op het niveau van vóór 2010.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Het beeld bestaat dat relatief vaak jonge taxichauffeurs bij ongevallen betrokken zijn. Maar daar zijn volgens de onderzoekers geen aanwijzingen voor. Bij 23 procent van de ongevallen met taxi’s tussen 2009 en 2018 was de chauffeur tussen de 50 en 60 jaar en bij 20 procent tussen de 18 en 19 jaar. Dan volgt de groep van 40-49 jaar met een aandeel van 19 procent; de chauffeurs van 30 tot 39 jaar nemen 15 procent voor hun rekening. Bij 11 procent van de taxi-ongevallen is de chauffeur tussen de 60 en 69 betrokken, bij 3 procent was deze ouder dan 70 en in 9 procent van de gevallen is de leeftijd onbekend.

“Vanaf 2001 zijn in ongevallen met een taxi steeds vaker oudere taxichauffeurs (vooral tussen de 50 en 60 jaar) betrokken”, noteren de onderzoekers. “Het aandeel jongere chauffeurs in taxi-ongevallen is over de jaren wat afgenomen. In de jaren 2015 tot en met 2018 was 9 tot 10 procent van de bij een letselongeval betrokken taxichauffeurs tussen de 18 en 23 jaar. Hierin is geen stijging te zien. Bovendien ligt dit aandeel lager dan dat bij ongevallen met niet taxi’s, waar dat 13 tot 14 procent is.”

Stijging in Amsterdam

De SWOV-onderzoekers hebben verder bekeken of in bepaalde steden meer taxi-ongelukken plaatsvinden. Niet geheel verrassend blijkt dat inderdaad zo te zijn. Met name in Amsterdam, maar ook in diverse andere grote steden, vallen de laatste jaren meer doden en gewonden bij taxi-ongevallen. Er zijn zeven steden waarin de meeste slachtoffers bij taxi-ongelukken vallen. Van alle slachtoffers van een ongeval met een personenauto valt daar tussen de 2 en 2,6 procent bij een taxi-ongeval. In de rest van Nederland is dat 1,7 procent, maar in Amsterdam 8,1 procent.

De aantallen slachtoffers fluctueren sterk, dus het is niet te zeggen of er in heel Nederland een stijging of daling heeft plaatsgevonden. “Wel valt op dat in Amsterdam vanaf 2015 een stijging van het aandeel slachtoffers in taxi-ongevallen zichtbaar is. Dit blijkt te komen doordat het aantal slachtoffers in taxi- ongevallen is gestegen, terwijl het aantal slachtoffers in niet-taxi-ongevallen is teruggelopen. Hiermee is het aandeel slachtoffers in taxi-ongevallen in Amsterdam ruim boven het niveau van vóór 2010 komen te liggen. Een soortgelijke ontwikkeling treedt de laatste jaren op in Utrecht.”

Onderscheid tussen aanbieders taxivervoer

De onderzoekers komen dus tot enkele conclusies, maar vinden ook dat er nog vervolgonderzoek nodig is naar verkeersongevallen met taxi’s in Nederland. Zo komen veel signalen over deze ongelukken van verzekeraars, dus ligt een vergelijkende analyse van hun gegevens voor de hand. Ook zou het goed zijn om een soortgelijke analyse te doen, maar dan een waarbij wel onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende aanbieders van taxivervoer. Dan kan bijvoorbeeld ook bekeken worden of zaken als bedrijfsvoering een rol spelen in het aantal ongevallen met taxi’s.

Lees hier het hele onderzoeksrapport: ‘Ernstige verkeersongevallen met taxi’s’

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.