Shared Space Institute en Friesland ontwikkelen evaluatieleidraad Shared Space

De provincie Friesland en het Shared Space Instituut ontwikkelen een methode om Shared Space-projecten te evalueren. Het gaat daarbij echter niet om concrete resultaten te toetsen, maar meer om te bezien of de Shared Space daadwerkelijk toekomst heeft.

Met de toename van het aantal Shared Space projecten in de provincie ontstond de behoefte bij de provincie Fryslân  en bij een aantal Friese gemeenten om deze projecten te evalueren. Met name omdat Shared Space een innovatieve benadering is, waarbij vooraf nog maar zeer beperkt kan worden teruggevallen op handboeken of onderzoek die richting kunnen geven aan te verwachten effecten van een herinrichting volgens het Shared Space concept. Daarnaast was er ook het besef dat de evaluatietechnieken, die binnen de provincie normaliter worden gehanteerd voor de evaluatie van herinrichtingprojecten tekort schoten om Shared Space te kunnen evalueren. In dit kader is door de provincie Friesland en het Shared Space Institute een evaluatieleidraad ontwikkeld, waar wegbeheerders mee aan de slag kunnen. Volgens het instituut is het instrument is in mindere mate een instrument om de bestuurder of projectleider van een project af te rekenen op het al dan niet behalen van de beoogde doelstellingen van beleid of project maar vooral een instrument dat is gericht op de overheid als lerende organisatie, waarbij elk geëvalueerd project input levert voor nieuw beleid, nieuwe projecten en hiermee ook de doorontwikkeling van nieuwe innovatieve werkwijzen. De evaluatieleidraad wordt dit jaar gepubliceerd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.