Snelweg A15 bij Rotterdam Zuid BEELD IenW, Tineke Dijkstra Fotografie

Nieuwe incidenten-aanpak regio Rotterdam werpt vruchten af

Ring Rotterdam Zuid A15 met veel verkeer, vrachtverkeer gaat over deze weg van de Rotterdamse havens en Maasvlakte richting het achterland en Duitsland. Zeer drukke weg met meedere rijbanen en rijbanen voor doorgaand verkeer en plaatselijk verkeer.

De nieuwe werkwijze om de hinder van ongelukken en pechgevallen op wegen in de regio Rotterdam te verminderen, werpt zijn vruchten af. De filezwaarte als gevolg van incidenten is gedaald met 10 procent. En dat terwijl het aantal incidenten in dit gebied jaarlijks met 15 tot 20 procent is toegenomen sinds 2015. Dat meldt de Verkeersonderneming.

Incidenten veroorzaken volgens de landelijke cijfers van Rijkswaterstaat circa 25 procent van de filevertraging op rijkswegen. In de Rotterdamse regio is de afgelopen jaren door partijen als Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming ingezet op een specifieke aanpak van incidenten.

De aanpak richtte zich de afgelopen jaren op drie pijlers: het verminderen van het aantal incidenten (ongelukken en pechgevallen), het verbeteren van het proces bij de melding van incidenten en de daadwerkelijke afhandeling van het incident. In de aanpak werden in totaal zes projecten uitgevoerd.

Sneller dan gemiddeld

Een daarvan is de bandenspanningsmeetdrempel in de A16 die tijdig vrachtwagenbanden met een slechte bandenspanning detecteert. Die werkt goed. Het systeem merkt gemiddeld tachtig slechte vrachtwagenbanden per dag op.

Bij een ander project maakte de Verkeerscentrale in Rhoon gebruik van de meldingen van incidenten die via de apps Waze en Flitsmeister binnenkomen. Hierdoor is de tijd die een voertuig stilstaat langs de kant van de weg met 16 procent afgenomen. Ook zijn de bergers in de Rotterdamse regio gemiddeld 35 procent sneller bij een incident dan de gemiddelde aanrijdtijd.

Berger krijgt bonus

En de berger stand-by, inmiddels breed ingevoerd, werd in 2014 in de Rotterdamse regio ontwikkeld. Inmiddels is de slag gemaakt naar de prestatiegerichte berger. In deze aanpak krijgen de bergers de ruimte om zelf de werkwijze te bepalen en krijgen zij een bonus naar rato van prestatie uitbetaald. Deze laatste aanpak is inmiddels overgenomen door Stichting Incidentmanagement.

Deze resultaten droegen eraan bij dat de filezwaarte als gevolg van incidenten in de Rotterdamse regio is gedaald met 10 procent. En dat terwijl het aantal incidenten in dit gebied jaarlijks met 15 tot 20 procent is toegenomen sinds 2015.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.