720 verkeersdoden in 2009

De daling van het aantal verkeersdoden zet zich in 2009 voort. Het aantal verkeersdoden daalt van 750 in 2008 naar 720 in 2009. Dit is een daling van 4%. Het gaat daarbij vooral om minder slachtoffers in de leeftijd van 30 tot 60 jaar en automobilisten.  De daling van het aantal verkeersdoden komt vooral voor rekening van bestuurders van personenauto’s. Onder deze groep weggebruikers is in de laatste 6 jaar het aantal dodelijke slachtoffers gedaald met ruim 30 procent. Echter, het aantal verkeersdoden onder de kwetsbare groepen verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders, is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De daling van het aantal verkeersdoden is niet gelijk in de verschillende leeftijdsgroepen.  Het aantal verkeersdoden onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar bedroeg in 2007 nog 138, daalde in 2008 naar 107 maar stijgt in 2009 naar 128. Een daling vinden we terug bij mensen tussen 30 en 34 jaar. Dit komt vooral door een halvering van het aantal slachtoffers onder automobilisten. Deze daling is meer dan 20 procent ten opzichte van 2008, en doet zich vooral voor bij mannen.
Opvallend is dat het aantal verkeersdoden in de leeftijd van 60 jaar en ouder de laatste jaren nauwelijks is gedaald. Sinds 2004 is het aantal verkeersdoden onder de 60 jaar met 26 procent afgenomen, terwijl het aantal verkeersdoden boven de 60 jaar slechts met 1,5 procent gedaald is. Dit komt mede doordat het aantal 60-plussers sinds 2004 flink is toegenomen. Als daarvoor gecorrigeerd wordt, daalt het aantal verkeersdoden boven de 60 jaar nog steeds minder snel dan bij de bevolking onder de 60 jaar.
Na een lichte daling in 2008, is bij verkeersdeelnemers van 80 jaar en ouder in 2009 weer een behoorlijke stijging van het aantal verkeersdoden te zien. De stijging doet zich vooral voor bij de mannen en bij bestuurders van personenauto’s. Het hoogste aantal verkeersdoden is nog steeds te vinden bij de twintigers.

Het aantal verongelukte voetgangers is gestegen van 62 naar 68, maar is nog steeds lager dan de jaren daarvoor. Opvallend is wel dat het aantal voetgangers dat verongelukt op een oversteekplaats steeg van 5 naar 18. Het aantal slachtoffers per fiets blijft de laatste jaren constant (189, 181, 185). Er vielen 22 doden onder fietsende jongeren (0- 17 jaar).
Het aantal slachtoffers onder motorrijders blijft met 70 nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Onder jonge bestuurders van een motor of een scooter nam het aantal doden toe van 10 naar 17. Slachtoffers onder inzittenden van bestelauto’s nemen licht af van 28 naar 24. Voor vrachtwagenchauffeurs daalt het aantal van 11 naar 4. Tot slot is ook het aantal slachtoffers dat een scootmobiel bestuurde afgenomen van 10 naar 4.

Vorig jaar viel op dat het aantal ongevallen overdag afneemt en in de avonduren toeneemt. In 2009 is dit omgekeerd. De vrijdagavond was vorig jaar een zorgelijke uitschieter naar boven maar is dit jaar weer gedaald van 47 naar 30 slachtoffers.
Het totaal aantal verkeersdoden bij ongevallen waarbij minstens één bestelauto was betrokken steeg in 2008 met 10% maar daalt in 2009 met 13% van 87 naar 76. We zien echter een verschuiving van buiten de bebouwde kom naar binnen de bebouwde kom. Op 80km wegen daalt het aantal ongevallen met bestelauto’s van 34 naar 28 en op 120km wegen daalt het aantal van 13 naar 3. Op 50km wegen stijgt het aantal echter van 19 naar 32.

De betrokkenheid van vrachtauto’s daalt van 98 naar 85. Het aantal dodehoekongevallen met vrachtauto’s nam toe van 9 naar 13, waarvan 10 fietsers. Over meerdere jaren heen zien we nog steeds een daling en de cijfers zijn erg laag waardoor er grote schommelingen zijn.

Op alle wegcategorieën zien we een daling van het aantal slachtoffers, behalve op 60km en 70km wegen. Hier stijgt het aantal respectievelijk van 68 naar 82 en van 12 naar 20. Op 120km wegen daalt het aantal van 60 naar 48 en op 30 en 50 in totaal van 246 naar 226.

Na twee jaar licht gestegen te zijn is het aantal slachtoffers waarbij alcohol in het spel is dit jaar constant. Van 47 in 2008 naar 46 in 2009. Zolang er in Nederland geen post-mortem onderzoek wordt uitgevoerd zal hier sprake blijven van onderregistratie en ligt het werkelijke aantal hoger.

In 2008 was het aantal slachtoffers in geval van auto te water gestegen van 9 naar 17. In 2009 is dat aantal gedaald naar 7.

De provincie Noord-Brabant kende in 2009, net als in voorgaande jaren, de meeste verkeersdoden. Deze provincie heeft van alle provincies het meest uitgebreide wegennet. Toch neemt ook in deze provincie het aantal verkeersdoden jaarlijks af. Flevoland heeft ook in 2009 weer de minste verkeersdoden, maar deze provincie kent daarbij veruit het minste aantal wegkilometers.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

720 verkeersdoden in 2009 - VerkeersNet

720 verkeersdoden in 2009

De daling van het aantal verkeersdoden zet zich in 2009 voort. Het aantal verkeersdoden daalt van 750 in 2008 naar 720 in 2009. Dit is een daling van 4%. Het gaat daarbij vooral om minder slachtoffers in de leeftijd van 30 tot 60 jaar en automobilisten.  De daling van het aantal verkeersdoden komt vooral voor rekening van bestuurders van personenauto’s. Onder deze groep weggebruikers is in de laatste 6 jaar het aantal dodelijke slachtoffers gedaald met ruim 30 procent. Echter, het aantal verkeersdoden onder de kwetsbare groepen verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders, is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De daling van het aantal verkeersdoden is niet gelijk in de verschillende leeftijdsgroepen.  Het aantal verkeersdoden onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar bedroeg in 2007 nog 138, daalde in 2008 naar 107 maar stijgt in 2009 naar 128. Een daling vinden we terug bij mensen tussen 30 en 34 jaar. Dit komt vooral door een halvering van het aantal slachtoffers onder automobilisten. Deze daling is meer dan 20 procent ten opzichte van 2008, en doet zich vooral voor bij mannen.
Opvallend is dat het aantal verkeersdoden in de leeftijd van 60 jaar en ouder de laatste jaren nauwelijks is gedaald. Sinds 2004 is het aantal verkeersdoden onder de 60 jaar met 26 procent afgenomen, terwijl het aantal verkeersdoden boven de 60 jaar slechts met 1,5 procent gedaald is. Dit komt mede doordat het aantal 60-plussers sinds 2004 flink is toegenomen. Als daarvoor gecorrigeerd wordt, daalt het aantal verkeersdoden boven de 60 jaar nog steeds minder snel dan bij de bevolking onder de 60 jaar.
Na een lichte daling in 2008, is bij verkeersdeelnemers van 80 jaar en ouder in 2009 weer een behoorlijke stijging van het aantal verkeersdoden te zien. De stijging doet zich vooral voor bij de mannen en bij bestuurders van personenauto’s. Het hoogste aantal verkeersdoden is nog steeds te vinden bij de twintigers.

Het aantal verongelukte voetgangers is gestegen van 62 naar 68, maar is nog steeds lager dan de jaren daarvoor. Opvallend is wel dat het aantal voetgangers dat verongelukt op een oversteekplaats steeg van 5 naar 18. Het aantal slachtoffers per fiets blijft de laatste jaren constant (189, 181, 185). Er vielen 22 doden onder fietsende jongeren (0- 17 jaar).
Het aantal slachtoffers onder motorrijders blijft met 70 nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Onder jonge bestuurders van een motor of een scooter nam het aantal doden toe van 10 naar 17. Slachtoffers onder inzittenden van bestelauto’s nemen licht af van 28 naar 24. Voor vrachtwagenchauffeurs daalt het aantal van 11 naar 4. Tot slot is ook het aantal slachtoffers dat een scootmobiel bestuurde afgenomen van 10 naar 4.

Vorig jaar viel op dat het aantal ongevallen overdag afneemt en in de avonduren toeneemt. In 2009 is dit omgekeerd. De vrijdagavond was vorig jaar een zorgelijke uitschieter naar boven maar is dit jaar weer gedaald van 47 naar 30 slachtoffers.
Het totaal aantal verkeersdoden bij ongevallen waarbij minstens één bestelauto was betrokken steeg in 2008 met 10% maar daalt in 2009 met 13% van 87 naar 76. We zien echter een verschuiving van buiten de bebouwde kom naar binnen de bebouwde kom. Op 80km wegen daalt het aantal ongevallen met bestelauto’s van 34 naar 28 en op 120km wegen daalt het aantal van 13 naar 3. Op 50km wegen stijgt het aantal echter van 19 naar 32.

De betrokkenheid van vrachtauto’s daalt van 98 naar 85. Het aantal dodehoekongevallen met vrachtauto’s nam toe van 9 naar 13, waarvan 10 fietsers. Over meerdere jaren heen zien we nog steeds een daling en de cijfers zijn erg laag waardoor er grote schommelingen zijn.

Op alle wegcategorieën zien we een daling van het aantal slachtoffers, behalve op 60km en 70km wegen. Hier stijgt het aantal respectievelijk van 68 naar 82 en van 12 naar 20. Op 120km wegen daalt het aantal van 60 naar 48 en op 30 en 50 in totaal van 246 naar 226.

Na twee jaar licht gestegen te zijn is het aantal slachtoffers waarbij alcohol in het spel is dit jaar constant. Van 47 in 2008 naar 46 in 2009. Zolang er in Nederland geen post-mortem onderzoek wordt uitgevoerd zal hier sprake blijven van onderregistratie en ligt het werkelijke aantal hoger.

In 2008 was het aantal slachtoffers in geval van auto te water gestegen van 9 naar 17. In 2009 is dat aantal gedaald naar 7.

De provincie Noord-Brabant kende in 2009, net als in voorgaande jaren, de meeste verkeersdoden. Deze provincie heeft van alle provincies het meest uitgebreide wegennet. Toch neemt ook in deze provincie het aantal verkeersdoden jaarlijks af. Flevoland heeft ook in 2009 weer de minste verkeersdoden, maar deze provincie kent daarbij veruit het minste aantal wegkilometers.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.