Eerste dynamische schoolzone Purmerend

In 2004 werd als pilot in Purmerend de eerste schoolzone van Nederland ingericht. Deze zones waren voorzien van opvallende wegmarkeringen en een speciaal ontworpen schoolzonebord. De resultaten waren positief. Bij een volgende schoolzone is de vaste bebording uitgebreid met dynamische bebording. Deze borden geven alleen een snelheidsbeperking op de haal- en brengtijden.
Bij aanvang van het schooljaar 2004/2005 is er in Purmerend bij de twee basisscholen Het Baken en de 2e Montessorischool een schoolzone gerealiseerd. Uit de evaluatie bleek dat tijdens de schoolspits veel automobilisten bereid zijn de snelheid aan te passen. Bij metingen is geconstateerd dat in de schoolspits 70% van de passanten 30 km/uur of langzamer reed en er nagenoeg geen auto’s harder reden dan 40 km/uur. Ook buiten de schoolspits daalde de gemiddelde snelheid in de schoolzones aanzienlijk, zo meldde Jelger de Haas van bureau SOAB op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres.

Bij een situatie met hogere intensiteiten en een bovenwijkse ontsluitingsfunctie is besloten een schoolzone te creëren die alleen op de momenten dat het echte nodig is om een snelheidsreductie vraagt. De gedachte is dat door de schoolzoneborden met snelheidsbeperking alleen tijdens de schoolspits te activeren ze beter blijven opvallen en er meer begrip en draagvlak voor de snelheidsbeperking zal zijn onder de passerende verkeersdeelnemers die verder geen binding hebben met de school en de wijk. Bij de dynamische schoolzone geeft een vijfhoekige attentieschild aan dat het om een schoolzone gaat. Ook buiten de schoolspits geeft dit bord duidelijk aan dat je een schoolzone binnenrijdt en door de aanwezigheid van een school alert moet zijn op kinderen. Onder dit schoolzonebord hangt een digitaal schoolzonebord waarbij de maximumsnelheid alleen oplicht op voorgeprogrammeerde tijden. Ook op dit bord is net zoals bij de snelheidsborden bij de andere schoolzones een fluorgele omlijsting. Het dynamische bord is voorzien van rode en witte led’s. Op het wegdek zijn de gebruikelijke schoolzone-markeringen aangebracht. De borden zijn zo ingesteld dat ze een half uur voor en na het begin of uitgaan van de school branden.

Het is nog te vroeg voor een uitgebreide evaluatie van de dynamische schoolzone, aldus Jelger de Haas, maar al als wel kan gemeld worden dat de eerste ervaringen van de scholen positief zijn. Zij geven aan dat er in ieder geval voor hun gevoel minder hard wordt gereden en dat automobilisten alerter zijn op de kinderen. Op een later tijdstip zal door middel van snelheidsmetingen worden bekeken hoe effectief de dynamische schoolzone is en hoe groot de snelheidsverschillen zijn in de gemeten snelheden voor, na en tijdens de schoolspits.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.