KEM vijf keer kosteneffectiever dan Duurzaam Veilig

Volgens bureau Goudappel is de KEM-aanpak  (Kosteneffectieve Maatregelen) vijf keer kosteneffectiever dan Duurzaam Veilig. De resultaten in Overijssel zijn in ieder geval positief, zo meldt de provincie op basis van een langjarige evaluatie.
Vanwege de hoge kosten van Duurzaam Veilig heeft de provincie Overijssel halverwege het afgelopen decennium gekozen voor een eigen aanpak, die bekend staat onder de afkorting KEM: Kosteneffectieve Maatregelen. Binnen een beperkt budget (40 miljoen euro) en een redelijk korte termijn (2006 t/m 2010) is gezocht naar de meest kosteneffectieve ingrepen, waar mogelijk uit te voeren in combinatie met gepland wegonderhoud. Dit houdt in dat gericht gekeken wordt naar dominante ongevalstypen op het hoofdwegennet en dat daar een pakket met kosteneffectieve maatregelen op wordt losgelaten.
De effecten zijn positief, aldus de provincie. Vooral het projectonderdeel bermverharding scoorde opvallend goed, zelfs beter dan van tevoren gedacht. Zo was van de bermverharding een 20% ongevalsreductie verwacht op basis van veiligheidscijfers van de SWOV. In werkelijkheid lag de reductie rond de 40 %. Ook het effect van de ‘herkenbare kruispunten’ is groot. Door met specifieke markering, reflectoren en verlichting een onopvallende kruispunt herkenbaar te maken daalde het aantal ongevallen met 34%.

Overijssel gaat nu ook de verticale bermbeveiliging (obstakels) aanpakken. Andere nieuwe speerpunten in het KEM-programma zijn onder andere: optimalisatie vri’s,ongevallen met (brom)fietsers en met voetgangers, wildongevallen en ongevallen met bestelverkeer.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

KEM vijf keer kosteneffectiever dan Duurzaam Veilig - VerkeersNet

KEM vijf keer kosteneffectiever dan Duurzaam Veilig

Volgens bureau Goudappel is de KEM-aanpak  (Kosteneffectieve Maatregelen) vijf keer kosteneffectiever dan Duurzaam Veilig. De resultaten in Overijssel zijn in ieder geval positief, zo meldt de provincie op basis van een langjarige evaluatie.
Vanwege de hoge kosten van Duurzaam Veilig heeft de provincie Overijssel halverwege het afgelopen decennium gekozen voor een eigen aanpak, die bekend staat onder de afkorting KEM: Kosteneffectieve Maatregelen. Binnen een beperkt budget (40 miljoen euro) en een redelijk korte termijn (2006 t/m 2010) is gezocht naar de meest kosteneffectieve ingrepen, waar mogelijk uit te voeren in combinatie met gepland wegonderhoud. Dit houdt in dat gericht gekeken wordt naar dominante ongevalstypen op het hoofdwegennet en dat daar een pakket met kosteneffectieve maatregelen op wordt losgelaten.
De effecten zijn positief, aldus de provincie. Vooral het projectonderdeel bermverharding scoorde opvallend goed, zelfs beter dan van tevoren gedacht. Zo was van de bermverharding een 20% ongevalsreductie verwacht op basis van veiligheidscijfers van de SWOV. In werkelijkheid lag de reductie rond de 40 %. Ook het effect van de ‘herkenbare kruispunten’ is groot. Door met specifieke markering, reflectoren en verlichting een onopvallende kruispunt herkenbaar te maken daalde het aantal ongevallen met 34%.

Overijssel gaat nu ook de verticale bermbeveiliging (obstakels) aanpakken. Andere nieuwe speerpunten in het KEM-programma zijn onder andere: optimalisatie vri’s,ongevallen met (brom)fietsers en met voetgangers, wildongevallen en ongevallen met bestelverkeer.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.