Utrecht, Vianen BEELD IenW, Tineke Dijkstra Fotografie

130 op snelweg leidde niet tot meer verkeersdoden

De toename van het aantal verkeersdoden op autosnelwegen kan niet eenduidig worden toegeschreven aan de verhoging van de snelheidslimiet naar 130. Dat blijkt uit een SWOV-onderzoek naar de effecten van de verhoging van de limiet sinds 2012.

Het aantal verkeersdoden op de snelwegen neemt weliswaar toe, maar de SWOV concludeert dat die stijging niet eenduidig komt door de snelheidsverhoging. De kans op een ongeval (ongeacht de ernst van dat ongeval) neemt weliswaar toe op stukken waar 130 toegestaan is, maar minder dan op de wegen waar de limiet 120 is gebleven.

Dat het risico niet per se groter is, heeft onder meer te maken met de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen op de stukken waar 130 mag worden gereden. Denk dan aan aanpassen van de belijning, het verlengen van invoegstroken en het verwijderen van obstakels in de berm.

Klein

Hier is nog wel winst te behalen, aldus de onderzoeksorganisatie. Van de aanvullende infrastructurele veiligheidsmaatregelen, die nodig waren om de limiet van 130 km/uur veilig te kunnen invoeren, blijkt eind 2019 een deel nog niet volledig te zijn uitgevoerd. Vooral de bermveiligheid kan op veel plaatsen nog verbeterd worden.

De effecten van de verhoging van de snelheidslimiet op autosnelwegen naar 130 km/uur zijn klein, staat verder in het onderzoek. Bovendien zijn deze effecten sterk locatie-gebonden. Automobilisten zijn gemiddeld enkele kilometers per uur sneller gaan rijden. De snelheden die worden gereden lopen meer uiteen en er is duidelijk meer verschil tussen de snelheid die op de linker- en de rechterrijstrook wordt gereden.

In 2012 is de algemene snelheidslimiet op autosnelwegen verhoogd van 120 naar 130 km/uur. Inmiddels is de verhoging grotendeels teruggedraaid. Overdag mag nergens meer 130 km/uur gereden worden.

Auteur: Rieneke Kok

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.