50 kilometer-weg

Voorstel: maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur

50 kilometer-weg

De maximumsnelheid op vrijwel alle wegen binnen de bebouwde kom moet in Amersfoort omlaag naar 30 kilometer per uur. Dat is een voorstel van de politieke partijen D66, ChristenUnie en GroenLinks. Een verlaging van de snelheid is volgens de drie goed voor de doorstroming, vermindert het aantal ongelukken en draagt bij aan de doelstellingen in het fietsplan van de gemeente.

De partijen willen dat het college van B en W in Amersfoort laat onderzoeken hoe snel de omzetting naar 30 kilometer per uur kan plaatsvinden. Nog voor het einde van 2021 willen ze dat een voorstel voor de uitvoering aan de raad wordt aangeboden. Hogere maximumsnelheden worden alleen nog toegestaan op stedelijke verbindingswegen en met de voorwaarde dat vrijliggende fiets- en voetpaden mogelijk zijn.

Automobilisten

Al tijdens een vergadering afgelopen maart werd gesproken over de beslissing om automobilisten niet langer harder dan 30 kilometer per uur te laten rijden binnen de bebouwde kom. Eerdere onderzoeken, bijvoorbeeld van SWOV, wijzen op de voordelen, bijvoorbeeld op de verkeersveiligheid en een verminderd risico op een dodelijk ongeval. Aan de andere kant wordt ook gewaarschuwd voor een minder goede doorstroming en sluipverkeer, wanneer automobilisten hun snelheid moeten aanpassen.

D66 en ChristenUnie zien dus echter vooral voordelen omdat de doorstroming en de veiligheid verbeteren. Vooral op de fietspaden, omdat momenteel veel vervoersmiddelen op het fietspad rijden en verschillende snelheden hebben. Dit wordt minder door onder andere snorfietsen en scooters te verplaatsen naar de rijbaan. Die maatregel is momenteel niet veilig, maar dat verandert wanneer op rijbanen een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Bovendien vermindert hierdoor ook de uitstoot.

Wetgeving

De huidige wetgeving is overigens een factor die het lastiger maakt om de algemene snelheidslimiet te veranderen. Nu is 50 kilometer per uur namelijk de norm en er kunnen eisen worden gesteld aan de inrichting van straten waar een andere snelheidslimiet geldt dan die algemene snelheidslimiet. “Bij invoering van een algemene limiet van 30 kilometer per uur zouden volgens die systematiek opeens alle eisen aan die straten vervallen. Dat is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet wenselijk”, aldus SWOV.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.