Inspraak leidt niet altijd tot betere Duurzaam Veilig-oplossingen

Beter overleg met buurgemeenten, ov-bedrijven en bewoners leidt tot betere 60 km/uur-gebieden. Maar inspraak van burgers wil nog wel eens averechts uitpakken. Dit constateert de SWOV na een onderzoek naar samenwerking in 14 Nederlandse gemeenten. Doel van het onderzoek was om vast te stellen in hoeverre de organisatie van de samenwerking tussen betrokken actoren een rol heeft gespeeld bij de aanleg van 60 km/uur-gebieden.

Daaruit bleek dat er een positief verband lijkt te zijn tussen het samenwerken met buurgemeenten en een goed vormgegeven overgang van het ene naar het andere 60 km/uur-gebied. Ook is er een positief verband tussen het overleg met hulpdiensten en ov-maatschappijen en de hoeveelheid hulpdienstvriendelijke maatregelen die er uiteindelijk op straat komen.
Ten slotte blijken burgers, bedrijven en belangenorganisaties een grote invloed hebben op het beleid. Maar de SWOV constateert dat dit niet per definitie betekent dat er daardoor ook betere maatregelen uit de bus rollen. ‘Er lijkt een negatief verband te bestaan tussen het moment van inbreng van deze actoren en de Duurzaam Veilig-scores: hoe eerder de inbreng, hoe lager de DV-scores.’

Gemeenten kunnen een brede groep belangstellenden in een vroeg stadium bij het beleid betrekken. Maar het is dan wel belangrijk daarbij minimumeisen aan het niveau van de verkeersveiligheid te stellen, bijvoorbeeld op grond van CROW-richtlijnen, zo concludeert de SWOV.

Verder kunnen gemeenten een hogere prioriteit geven aan het overleg met hulpdiensten en ov-maatschappijen. Zij kunnen meer hulpdienst- en ov-vriendelijke maatregelen realiseren door deze diensten actief bij de besluitvorming te betrekken. Tenslotte kunnen gemeenten meer regionaal samenwerken met buurgemeenten voor beter vormgegeven grensovergangen tussen 60 km-gebieden. Provincies en kaderwet-gebieden kunnen hierbij een stimulerende rol spelen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.