Optische illusie om weg minder breed te laten lijken (bron: Goedopweg)

Gaan automobilisten langzamer rijden door ‘optische illusies’?

Brede wegen maken het voor automobilisten verleidelijk om harder te rijden dan de toegestane 50 kilometer per uur. Dat is het geval met de wegen op bedrijventerrein Lage Weide, met als gevolg dat fietsers zich hier onveilig voelen en er relatief vaak ongevallen plaatsvinden. Als onderdeel van een campagne testen Goedopweg en Stichting Parkmanagement Lage Weide op één weg enkele optische ingrepen, die ervoor zouden kunnen zorgen dat automobilisten minder hard gaan rijden. 

Met de campagne Verkeersveilig Lage Weide willen de twee partijen de gevaarlijke verkeerssituatie in deze Utrechtse wijk aanpakken. De campagne is met name gericht op de werknemers in het gebied en vraagt de automobilisten beter op hun snelheid en op de medeweggebruikers te letten. Dit wordt gedaan door deze voornamelijk optische ingrepen én door een bewustwordingscampagne. Bovendien maken tien betrokken bestuurders van overheden en het bedrijfsleven afspraken over verdere samenwerking en verbeteringen in de toekomst.

Maximumsnelheid

Omdat automobilisten in Lage Weide mede te hard rijden omdat de wegen zo breed zijn, is ervoor gekozen te kijken in hoeverre ‘optische maatregelen’ op de Atoomweg ervoor kunnen zorgen dat chauffeurs zich beter aan de maximumsnelheid houden. Het gaat om vier ingrepen. De breedte van de weg wordt bijvoorbeeld aangepakt door een dubbele doorgetrokken asmerking. Door een dubbele doorgetrokken streep in het midden van de weg te zetten, wordt het stuk waar op gereden mag worden smaller

Er wordt daarnaast vanaf een kruispunt een rij borden in de middenberm geplaatst. Op die borden zien automobilisten een streep die steeds breder wordt en dit creëert de illusie dat de borden enigszins naar de weg toekomen. Niet alleen rijden bestuurders in dat geval daadwerkelijk langs een objecten, maar het is ook de aanname dat de weg hierdoor minder breed voelt. Als gevolg daarvan wordt gehoopt dat automobilisten hun snelheid aanpassen.

Lees door onder foto

Markering Atoomweg voor aanpassen snelheid

Doorbreken lijn

Een derde ingreep is het doorbreken van de lijnrechte weg ter hoogte van de HEMA. Het wordt namelijk aangenomen dat een lange rechte weg ervoor kan zorgen dat de aandacht naar de verre horizon wordt getrokken. Andersom hebben automobilisten die hard rijden een minder brede blik. Door de weg minder ‘voorspelbaar’ te maken – dus minder een rechte lijn – is de verwachting dat mensen langzamer gaan rijden.

Als laatste wordt een testkar geplaatst, iets voorbij de kruising met de Uraniumweg. Hier wordt door middel van korte boodschappen aandacht gevraagd voor veiligheid op de weg. Het effect van deze maatregelen wordt gemeten door twee snelheidsmetingen. Bij succes wil Goedopweg op meerdere plekken deze aanpak toepassen, zodat het verkeer onder andere veiliger wordt voor fietsers.

Campagne

Het gaat hier niet alleen om ingrepen op de weg, want de Stichting en Goedopweg willen ook door een bewustwordingscampagne automobilisten hun gedrag laten veranderen.  Via posters voor bedrijven, banners langs de weg en berichten op sociale media wordt een beeldverhaal getoond, waarop werkgevers zijn uitgebeeld in veelvoorkomende functies. Zij worden op deze manier gevraagd om op de snelheid en de medeweggebruikers te letten.

Dit is slechts één stap in de maatregelen die worden genomen om de mobiliteit in deze Utrechtse wijk te verbeteren. In het voorjaar zal de campagne zich bijvoorbeeld meer gaan richten op fietsstimulering. Over de Mobiliteitsaanpak Lage Weide/ De Wetering-Haarrijn zijn deze week afspraken over mobiliteitsmanagement en infrastructuur, zodat Lage Weide, Haarrijn en De Wetering beter bereikbaar worden en er meer gebruik kan worden gemaakt van duurzaam vervoer. De wethouders van Utrecht en de gedeputeerde van de provincie zijn hierbij betrokken, maar bijvoorbeeld ook bestuurders van bijvoorbeeld Parkmanagement  Lage Weide en Industrievereniging Lage Weide.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Gaan automobilisten langzamer rijden door 'optische illusies'? - VerkeersNet
Optische illusie om weg minder breed te laten lijken (bron: Goedopweg)

Gaan automobilisten langzamer rijden door ‘optische illusies’?

Brede wegen maken het voor automobilisten verleidelijk om harder te rijden dan de toegestane 50 kilometer per uur. Dat is het geval met de wegen op bedrijventerrein Lage Weide, met als gevolg dat fietsers zich hier onveilig voelen en er relatief vaak ongevallen plaatsvinden. Als onderdeel van een campagne testen Goedopweg en Stichting Parkmanagement Lage Weide op één weg enkele optische ingrepen, die ervoor zouden kunnen zorgen dat automobilisten minder hard gaan rijden. 

Met de campagne Verkeersveilig Lage Weide willen de twee partijen de gevaarlijke verkeerssituatie in deze Utrechtse wijk aanpakken. De campagne is met name gericht op de werknemers in het gebied en vraagt de automobilisten beter op hun snelheid en op de medeweggebruikers te letten. Dit wordt gedaan door deze voornamelijk optische ingrepen én door een bewustwordingscampagne. Bovendien maken tien betrokken bestuurders van overheden en het bedrijfsleven afspraken over verdere samenwerking en verbeteringen in de toekomst.

Maximumsnelheid

Omdat automobilisten in Lage Weide mede te hard rijden omdat de wegen zo breed zijn, is ervoor gekozen te kijken in hoeverre ‘optische maatregelen’ op de Atoomweg ervoor kunnen zorgen dat chauffeurs zich beter aan de maximumsnelheid houden. Het gaat om vier ingrepen. De breedte van de weg wordt bijvoorbeeld aangepakt door een dubbele doorgetrokken asmerking. Door een dubbele doorgetrokken streep in het midden van de weg te zetten, wordt het stuk waar op gereden mag worden smaller

Er wordt daarnaast vanaf een kruispunt een rij borden in de middenberm geplaatst. Op die borden zien automobilisten een streep die steeds breder wordt en dit creëert de illusie dat de borden enigszins naar de weg toekomen. Niet alleen rijden bestuurders in dat geval daadwerkelijk langs een objecten, maar het is ook de aanname dat de weg hierdoor minder breed voelt. Als gevolg daarvan wordt gehoopt dat automobilisten hun snelheid aanpassen.

Lees door onder foto

Markering Atoomweg voor aanpassen snelheid

Doorbreken lijn

Een derde ingreep is het doorbreken van de lijnrechte weg ter hoogte van de HEMA. Het wordt namelijk aangenomen dat een lange rechte weg ervoor kan zorgen dat de aandacht naar de verre horizon wordt getrokken. Andersom hebben automobilisten die hard rijden een minder brede blik. Door de weg minder ‘voorspelbaar’ te maken – dus minder een rechte lijn – is de verwachting dat mensen langzamer gaan rijden.

Als laatste wordt een testkar geplaatst, iets voorbij de kruising met de Uraniumweg. Hier wordt door middel van korte boodschappen aandacht gevraagd voor veiligheid op de weg. Het effect van deze maatregelen wordt gemeten door twee snelheidsmetingen. Bij succes wil Goedopweg op meerdere plekken deze aanpak toepassen, zodat het verkeer onder andere veiliger wordt voor fietsers.

Campagne

Het gaat hier niet alleen om ingrepen op de weg, want de Stichting en Goedopweg willen ook door een bewustwordingscampagne automobilisten hun gedrag laten veranderen.  Via posters voor bedrijven, banners langs de weg en berichten op sociale media wordt een beeldverhaal getoond, waarop werkgevers zijn uitgebeeld in veelvoorkomende functies. Zij worden op deze manier gevraagd om op de snelheid en de medeweggebruikers te letten.

Dit is slechts één stap in de maatregelen die worden genomen om de mobiliteit in deze Utrechtse wijk te verbeteren. In het voorjaar zal de campagne zich bijvoorbeeld meer gaan richten op fietsstimulering. Over de Mobiliteitsaanpak Lage Weide/ De Wetering-Haarrijn zijn deze week afspraken over mobiliteitsmanagement en infrastructuur, zodat Lage Weide, Haarrijn en De Wetering beter bereikbaar worden en er meer gebruik kan worden gemaakt van duurzaam vervoer. De wethouders van Utrecht en de gedeputeerde van de provincie zijn hierbij betrokken, maar bijvoorbeeld ook bestuurders van bijvoorbeeld Parkmanagement  Lage Weide en Industrievereniging Lage Weide.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.