Vlaamse minister: van jongs af aan fietsreflex aanwakkeren

Onveilige kruispunten en fietsroutes zijn in Vlaanderen vaak de reden dat ouders hun kinderen niet met de fiets naar school brengen. Daarom gaat Vlaamse minister Lydia Peeters samen met de lokale besturen de verkeersveiligheid op schoolroutes verhogen. “Zo kunnen we van jongs af aan het fietsreflex aanwakkeren”, aldus de minister.

Er zijn sinds 2019 al een groot aantal schoolomgevingen aangepakt. Met een subsidiebedrag van 5,46 miljoen euro konden de omgevingen in meer dan 150 steden en gemeenten worden verbeterd. Maar de minister vindt alleen het verhogen van de directe omgeving van een school niet voldoende om meer kinderen over te halen met de fiets naar school te komen. Daarom zet ze nu in op de aanpak van schoolroutes.

Extra investeringsmiddelen

Dit doet ze met een nieuw subsidiereglement, waarbij er ingezet wordt op het verkeersveilig maken van schoolroutes op gemeentewegen. Per schoolroute komt een subsidiebedrag van maximaal 100.000 euro beschikbaar. Vlaanderen neemt de financiering van de helft van de werkzaamheden op zich, zolang het gaat om aanpassingen op routes die verschillende scholieren te voet of met de fiets in hun woon-schooltraject nemen. “We willen zo gevaarlijke locaties wegwerken voor de kwetsbare weggebruikers langs die routes. Het STOP-principe geldt hier als uitgangspunt”, zegt minister Peeters.

Door de veiligheid op schoolroutes te verbeteren, hoopt ze een vicieuze cirkel te doorbreken. Als fietsroutes onveilig zijn, pakken ouders de auto en dit draagt weer bij aan nog onveiligere fietsroutes. “Een veilige schoolroute is één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets. Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn de modal en mental shift naar meer duurzame verplaatsingen te realiseren”, aldus de minister.

Verbetering

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vult aan: “Deze Vlaamse regering investeert in meer en betere fietspaden, bijna drie keer zoveel als tijdens de vorige bestuursperiode. We hebben daarbij extra aandacht voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes, want als we ouders en kinderen op de fiets willen krijgen moeten we ervoor zorgen dat onze wegen kwalitatief en veilig aangelegd zijn.”

Dit subsidiebesluit is principieel goedgekeurd, maar ligt nu als advies bij de Raad van State. Dit betekent dat lokale besturen nog geen subsidiedossier kunnen indienen. Wel kunnen zij alvast de voorbereidingen treffen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.