Flitser langs snelweg BEELD Wikimedia

Hogere boete voor gevaarlijk weggedrag; lagere boete voor klein vergrijp

Bron: Wikimedia

Het kabinet wil dat ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen zwaarder worden bestraft. Het vasthouden of gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het autorijden levert een boete op van 340 euro in plaats van de huidige 240 euro. Voor relatief kleine overtredingen wordt juist een lagere sanctie opgelegd.

Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De Commissie Feiten en Tarieven, met daarin experts van onder andere politie, het Openbaar Ministerie en het Central Justitieel Incassobureau (CJIB), hadden het advies gegeven om hogere boetes op te leggen voor zware verkeersovertredingen.

Verhoging pakkans

Het is de verwachting dat de verkeersveiligheid toeneemt door het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen. Daarbij is wel van belang dat de pakkans van overtreders hoger wordt. Het ministerie laat weten dat door de versterkte inzet het aantal staandehoudingen is gestegen, dat innovatieve vormen van digitale handhaving met succes worden ingezet en dat trajectcontrolesystemen inmiddels ook op provinciale wegen te vinden zijn.

Het verhogen van de bedragen voor ernstige overtredingen, biedt tegelijkertijd ruimte om de boetes voor lichte misstappen te verlagen. Dit draagt naar verwachting bij aan een hogere maatschappelijke acceptatie. Automobilisten krijgen bijvoorbeeld een minder hoge boete wanneer ze minder dan 10 kilometer te hard rijden op de snelweg. Met deze maatregel geeft het kabinet uitvoering aan afspraken in het regeerakkoord. De aanpassingen worden later dit jaar via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Overtredingen

Voor welke overtredingen gaan de boetes precies omhoog? Behalve voor het vasthouden van een mobiel apparaat, gaat het ook om:

  • Niet zo veel mogelijk rechts rijden (onnodig links rijden) op een auto(snel)weg van 140 euro naar 210 euro.
  • Niet verlenen van voorrang aan een voorrangsvoertuig van 240 euro naar 340 euro en overhevelen naar het strafrecht.
  • Het vervoeren van minderjarigen zonder gordel verhogen van 140 euro naar 210 euro.

De sanctiebedragen gaan juist omlaag voor:

  • Het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig 390 euro naar 240 euro.
  • In- en uitstappende passagiers voorbijrijden zonder hen de gelegenheid te geven in- of uit te stappen van 390 euro naar 240 euro.
  • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats van 390 euro naar 300 euro.
  • Ook wordt de bekeuringsvrije voet ingevoerd voor de eerste 3 kilometer snelheidsoverschrijding op de 130 km/u wegen. Op alle andere wegen geldt die bekeuringsvrije voet al. Nu wordt de uitzondering voor snelheidsovertredingen op 130 km/u wegen weggenomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.