Credit: iStock / Rawf8 (onbeperkt gebruik)

Fors meer beschonken bestuurders betrapt

Alcohol, bier, te veel op achter het stuur, feest, drinken

Flink meer automobilisten zijn in 2019 met alcohol op achter het stuur gekropen dan in 2017. Het aandeel bestuurders dat 0,5 promille alcohol of meer in zijn bloed had, is gestegen van 1,4 procent in 2017 naar 2,3 procent in 2019. Dat blijkt uit het rapport ‘Rijden onder invloed in Nederland in 2006-2019’. 

Sinds 2006 wordt in opdracht van het Directoraat-Generaal Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat onderzoek uitgevoerd naar rijden onder invloed in Nederland. Vanaf 2011 gebeurt dit om de twee jaar. Er worden door de politie alcoholcontroles uitgevoerd, verdeeld over de tien Nederlandse politieregio’s. Hiervoor zijn in 2019 en 2020 – samen gezien als meetjaar 2019 – ruim 10.000 blaastesten afgenomen en dat is volgens I&O Research voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Wel zijn er circa 3.000 testen minder afgenomen dan in 2017.

Stijging

Er lijkt sprake te zijn van een behoorlijke stijging: bijna één procent. Het is bovendien de eerste keer dat het aantal bestuurders met alcohol op juist toeneemt, laat het rapport zien. “Er blijft onverminderd aandacht nodig voor de handhaving op en preventie van rijden onder invloed van alcohol”, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Daarvoor wordt de BOB-campagne ingezet en bereidt ze de wetsvoorstellen Verbetering aanpak rijden onder invloed en Alcoholmeter voor.

Tekst loopt door onder grafiek

Grafiek alcoholgebruik tot 2019

Over het algemeen gaan mannen vaker de fout in dan vrouwen. Het aandeel mannelijke bestuurders is 2,5 procent, tegenover 1,4 procent vrouwen. Dit is wel allebei behoorlijk gestegen, want in 2017 was het aandeel respectievelijk 1,8 procent en 0,9 procent. In de rapportage wordt verder gekeken naar verschillende leeftijdsgroepen. Hieruit blijkt dat mannen met name tussen de 35 en 49 jaar oud met een slok te veel op achter het stuur kruipen. Vrouwen doen dat iets eerder, namelijk als zij tussen de 25 en 34 jaar oud zijn.

Het alcoholgebruik lijkt bij alle mannen te zijn toegenomen, behalve onder beginnende bestuurders tot 24 jaar oud. Vrouwelijke bestuurders van 18 tot 50 jaar stappen eveneens vaker met te veel alcohol op in de auto dan twee jaar eerder. In de leeftijdscategorie boven de 50 jaar is sprake van een forse daling, namelijk van 0,9 procent in 2017 naar 0,2 procent.

Tekst loopt door onder afbeelding

Aandeel bestuurders onder invloed (bron: rapport I&O Research)

Regionale verschillen

Er blijken daarnaast ook regionale verschillen te bestaan. Met name in en rondom Rotterdam werden veel overtreders betrapt. Het aandeel steeg van 1,6 procent in 2017 naar 5,5 procent in 2019. In Midden-Nederland en Oost-Brabant blijken eveneens relatief veel bestuurders de fout in te gaan. De politie heeft gemerkt dat het zwaartepunt verschuift van de landelijke naar meer stedelijke gebieden.

In de overige regio’s blijft het percentage overtreders onder de 2,5 procent en alleen in Noord-Nederland en Limburg is geen sprake van een stijging. Minister Van Nieuwenhuizen schrijft dat er geen verklaring te geven is voor de forse toename of voor de grote, regionale verschillen. “De vraag is dan ook of er daadwerkelijk sprake is van een structurele stijging van het aandeel bestuurders die rijden onder invloed van alcohol of dat het een eenmalige piek is geweest.”

Horecagelegenheden

Het blijkt dat automobilisten voornamelijk onder invloed naar huis rijden als ze alcohol hebben gedronken in een horecagelegenheid. De helft van alle overtreders bleek daar te zijn geweest. Dat is een stijging ten opzichte van 2017, maar wel minder dan in 2015. Bestuurders bleken ook vaker te drinken bij vrienden, kennissen of familie, terwijl automobilisten minder vaak met een drankje op naar huis reden vanaf hun werk of van bijvoorbeeld een sportkantine.

Daarnaast wordt sinds 2017 gekeken hoe ver mensen nog moeten rijden als ze onder de invloed in de auto stappen. Dit vanwege de aanname dat bestuurders die een kortere afstand moeten afleggen, vaker in overtreding zijn. Dat blijkt na onderzoek inderdaad het geval te zijn. Bestuurders die maximaal vijf kilometer moeten rijden, zijn vaker in overtreding dan bestuurders die tussen de vijf en tien kilometer afleggen. En hoe verder ze moeten rijden, hoe lager het overtredingspercentage.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.