Provincie wil ontwikkeling Shared Space Instituut in Drachten

De provincie Fryslân en de gemeente Smallingerland willen gezamenlijk komen tot de oprichting van een Shared Space Instituut in Drachten. De beide colleges hebben ingestemd met een voorstel daartoe. In 2009 moet het Shared Space Instituut in Drachten van start gaan.
De provincie vindt het van groot belang, dat de kennis over Shared Space vanuit Fryslân verder ontwikkeld kan worden. De visie op de inrichting van de openbare ruimte, met daarin de interactie tussen mens en omgeving als centraal uitgangspunt, is in Fryslân ontstaan en heeft inmiddels internationaal bekendheid en erkenning gekregen. De provincie Fryslân past de Shared Space principes bij vele projecten toe. De provincie en ook de gemeente Smallingerland, beide organisaties hebben aan de wieg gestaan van Shared Space, willen met de oprichting van het instituut de kennis en ontwikkeling in één organisatie bundelen.
Drachten heeft het Shared Space gedachtegoed inmiddels op verschillende plaatsen in de stad toegepast. Vestiging van het instituut in Drachten ligt daarom voor de hand. De komst van het instituut betekent een versterking van de hoogwaardige werkgelegenheid in Drachten. In eerste instantie gaat het daarbij om 11 volledige formatieplaatsen. Dit aantal breidt zich uit in 2011 tot totaal ca. 20.
Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland stelt de raad voor in 2009 en 2010 in totaal € 250.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de aanloopkosten van dit instituut. De provincie Fryslân is bereid daarin € 325.000 bij te dragen. Na twee jaar zal het initiatief worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten daarvan zijn zowel gemeente als provincie bereid in 2011 en 2012 ieder nog eens € 100.000 per jaar bij te dragen in de exploitatie van het instituut.
Binnen het Shared Space Instituut zullen praktijkonderzoek, kennisverwerving en beleidsinnovatie centraal staan. Het instituut richt zich dus nadrukkelijk op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Zelf onderwijs geven, is niet aan de orde. Wel zal samenwerking worden gezocht met de verschillende instellingen voor hoger onderwijs in het Noorden. In de afgelopen jaren is gebleken, dat er een grote behoefte bestaat aan kennis over het Shared Space principe bij nationale en internationale overheden.<–>

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.