Shared Space: ongevallencijfers zeggen niet alles

Gemeten over een 20-tal locaties, is de gemiddeld snelheid na invoering van shared space afgenomen en ook het aantal ongevallen daalde aanzienlijk. Maar de subjectieve onveiligheid blijft een belangrijk discussiepunt.
Dat bleek tijdens eerste Verkeersnet/DTV Consultants Webinar, dat plaatsvond op 14 september jongstleden. Pieter de Haan van het Shared Space Institute liet in deze eerste digitale verkeersconferentie die live te volgen was op internet een aantal voorbeelden de revu passeren, waaronder die van het Laweiplein in Drachten.
‘Niet alleen verbeterde de doorstroming voor het autoverkeer daar sterk, ook de bus rijdt vlotter door. En er is weinig vertraging voor overstekende fietsers en voetgangers. Fietsers steken wel ongewoon vaak hun hand, hetgeen uit duidt op anticiperend gedrag of op besef van kwetsbaarheid. Objectief gezien daalde het aantal ongevallen, maar toch wordt de verkeersveiligheid iets slechter ingeschat.’ Dat leidde ertoe, aldus Pieter de Haan, dat er in het begin sprake was van enig vermijdingsgedrag. ‘Maar dat ebde naar enkele maanden weg.’
Andere bekend voorbeeld is Haren. Ook daar is sprake van een dalende trend aantal ongevallen en slachtoffers, aldus constateerde de Haan. ‘Weggebruikers houden evenveel of meer rekening met elkaar. Maar ook in Haren geven veel mensen  aan dat de verkeersveiligheidssituatie onveiliger is, vooral gebaseerd op de ervaren onduidelijkheid t.a.v. de plaats van de fietsers en de voetgangers  Op grond daarvan is gekozen voor fietsers op de rijbaan .’
Hoewel warm pleitbezorger voor shared space blijven er ook volgens de Haan nog veel onderzoeksvragen rond shared space open staan. Bijvoorbeeld als het gaat om de beleving door ouderen en slechtzienden, de juridische gevolgen en de invloed van culturele verschillen. In hoeverre het Shared Space Institute die vragen gaat beantwoorden, is op dit ogenblik nog punt van discussie. Zoals bekend zit het instituut financieel in zwaar weer. De Haan: ‘Ik verwacht dat zeer binnenkort bekend kan worden gemaakt hoe we daar mee verder gaan.’

Bekijk de volledige webinar ‘Shared Space’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Shared Space: ongevallencijfers zeggen niet alles - VerkeersNet

Shared Space: ongevallencijfers zeggen niet alles

Gemeten over een 20-tal locaties, is de gemiddeld snelheid na invoering van shared space afgenomen en ook het aantal ongevallen daalde aanzienlijk. Maar de subjectieve onveiligheid blijft een belangrijk discussiepunt.
Dat bleek tijdens eerste Verkeersnet/DTV Consultants Webinar, dat plaatsvond op 14 september jongstleden. Pieter de Haan van het Shared Space Institute liet in deze eerste digitale verkeersconferentie die live te volgen was op internet een aantal voorbeelden de revu passeren, waaronder die van het Laweiplein in Drachten.
‘Niet alleen verbeterde de doorstroming voor het autoverkeer daar sterk, ook de bus rijdt vlotter door. En er is weinig vertraging voor overstekende fietsers en voetgangers. Fietsers steken wel ongewoon vaak hun hand, hetgeen uit duidt op anticiperend gedrag of op besef van kwetsbaarheid. Objectief gezien daalde het aantal ongevallen, maar toch wordt de verkeersveiligheid iets slechter ingeschat.’ Dat leidde ertoe, aldus Pieter de Haan, dat er in het begin sprake was van enig vermijdingsgedrag. ‘Maar dat ebde naar enkele maanden weg.’
Andere bekend voorbeeld is Haren. Ook daar is sprake van een dalende trend aantal ongevallen en slachtoffers, aldus constateerde de Haan. ‘Weggebruikers houden evenveel of meer rekening met elkaar. Maar ook in Haren geven veel mensen  aan dat de verkeersveiligheidssituatie onveiliger is, vooral gebaseerd op de ervaren onduidelijkheid t.a.v. de plaats van de fietsers en de voetgangers  Op grond daarvan is gekozen voor fietsers op de rijbaan .’
Hoewel warm pleitbezorger voor shared space blijven er ook volgens de Haan nog veel onderzoeksvragen rond shared space open staan. Bijvoorbeeld als het gaat om de beleving door ouderen en slechtzienden, de juridische gevolgen en de invloed van culturele verschillen. In hoeverre het Shared Space Institute die vragen gaat beantwoorden, is op dit ogenblik nog punt van discussie. Zoals bekend zit het instituut financieel in zwaar weer. De Haan: ‘Ik verwacht dat zeer binnenkort bekend kan worden gemaakt hoe we daar mee verder gaan.’

Bekijk de volledige webinar ‘Shared Space’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.