Overijssel plaatst op grote schaal geleiderail

De provincie Overijssel gaat over tot het plaatsen van negen kilometer geleiderail en het weghalen van 100 bomen, die te dicht langs de rijbaan staan. Naast de geleiderails langs wegen plaatst de provincie ook geleiderails langs vaarwegen om te voorkomen dat voertuigen te water raken.
De provincie Overijssel is naar eigen zeggen de eerste provincie in Nederland die op deze schaal met deze maatregelen ernstige ongevallen probeert te voorkomen. Langs veel provinciale wegen bevinden zich van oudsher bomen in de bermen. Deze staan op veel locaties dicht langs de rijbaan. Vooral in bochten levert dit verkeersonveilige situaties op.
De provincie Overijssel heeft de locaties onderzocht waar relatief veel ongevallen met bomen plaatsvinden. Het betreft vooral wegen in de gemeenten Ommen en Tubbergen. Om de wegen veiliger te maken is het plaatsen van een geleiderail een goede oplossing. Het kappen van grote hoeveelheden bomen is daarom niet nodig. Waardevolle en beeldbepalende bomen kunnen zo behouden blijven.
De geleideconstructie is een rail met een kern van staal en een buitenkant van hout. Hierdoor is deze goed in te passen in een landelijke omgeving. Bij een botsing wordt de auto opgevangen, waardoor ernstig letsel wordt voorkomen. Ook motorrijders worden beschermd door het plaatsen van een doorgaande balk onder de geleiderail. Deze balk vangt de motorrijder op, mocht deze uitglijden en in de rail schuiven. Op deze aanvullende voorziening is positief gereageerd door onder andere de Motorrijdersbond, die zich inzet voor de veiligheid van de motorrijders in de provincie. Niet alleen in bosgebieden wordt de geleiderail geplaatst maar ook langs kanalen om te voorkomen dat voertuigen te water raken. Langs de Dedemsvaart in de gemeente Zwartewaterland en de Lutterhoofdwijk in de gemeente Hardenberg plaats de provincie over een lengte van 3,5 kilometer geleiderails.
Om de geleiderail te plaatsen, is het op enkele locaties nodig om bomen te kappen. Het gaat hierbij om ongeveer 100 bomen, verspreid over het hele provinciale wegennet. De provincie gaat in goed overleg met de betreffende gemeente 100 bomen in de nabije omgeving herplanten. Daarnaast gaat de provincie nog ongeveer 100 bomen langs haar wegen weghalen om kruisingen of fietspaden beter zichtbaar te maken en in om het bomenbestand te onderhouden.
Vanwege de hoge kosten van Duurzaam Veilig heeft de provincie Overijssel halverwege het afgelopen decennium gekozen voor een eigen aanpak, die bekend staat onder de afkorting KEM: Kosteneffectieve Maatregelen. Binnen een beperkt budget (40 miljoen euro) en een redelijk korte termijn (2006 t/m 2010) is gezocht naar de meest kosteneffectieve ingrepen, waar mogelijk uit te voeren in combinatie met gepland wegonderhoud. Dit houdt in dat gericht gekeken wordt naar dominante ongevalstypen op het hoofdwegennet en dat daar een pakket met kosteneffectieve maatregelen op wordt losgelaten. De afgelopen vier jaar heeft de provincie 400 locaties verkeersveiliger gemaakt. Uit een eerste evaluatie blijkt dat de aanpak werkt; het aantal ongevallen op provinciale wegen met ernstige slachtoffers (doden en ziekenhuis gewonden) is met 28% verminderd. Het totaal aantal ongevallen is afgenomen met 9%.
Dit najaar wordt nog eens op 250 locaties de veiligheid verbeterd door onder andere het aanleggen van bermverharding, het afschermen van bomen met geleiderails en het opvallender maken van kruisigen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.