Omgeving basisscholen niet verkeersveilig genoeg

Een belangrijke groep ouders (36%) vindt de schoolomgeving van de eigen kinderen onveilig. Dat blijkt uit onderzoek dat Veilig Verkeer Nederland (VVN) tijdens de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ heeft laten uitvoeren.

Van ouders met kinderen op de basisschool beoordeelt 36% de schoolomgeving als verkeersonveilig. De drie belangrijkste redenen om de schoolomgeving verkeersonveilig te vinden, zijn respectievelijk dat er te veel auto’s rond de school rijden (86%), ouders midden op de weg parkeren of het andere verkeer blokkeren (79%) en automobilisten zich niet aan de snelheid houden (63%). Ruim twee vijfde van de ondervraagde Nederlanders (43%) blijkt eveneens voorstander van een autovrije zone bij basisscholen. Bij iets minder dan de helft van de ouders met kinderen op de basisschool (48%) speelt het ontbreken van een veilige oversteekplaats mee als reden om de schoolomgeving verkeersonveilig te vinden. Een van de manieren om het oversteken veiliger te maken, is het inzetten van verkeersbrigadiers aan het begin en het eind van de schooltijden, aldus VVN. Op dit moment zijn er in totaal zijn er 45.000 vrijwillige verkeersbrigadiers actief in 1200 verkeerbrigades.
Verder blijkt uit het onderzoek dat, als er keuze is uit verschillende schoolroutes, drie op de tien de kortste (31%) of snelste (29%) route nemen. Slechts een kwart (27%) kiest bewust voor de veiligste route van huis naar school. Aan alle ouders is gevraagd of zij de schoolroute van te voren met hun kind(eren) geoefend hebben. Bijna de helft (48%) heeft dit niet gedaan. Ook is gevraagd of andere verkeersdeelnemers extra rekening houden met scholieren. Van de Nederlanders die fietsen zeggen zeven op de tien fietsers altijd rekening met scholieren (71%) te houden. Onder automobilisten en brommer-/motorrijders ligt dit aantal hoger, daar houdt respectievelijk 87% en 85% rekening met de scholieren

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.