Overstap auto-fiets leidt tot meer slachtoffers maar is goed voor volksgezondheid

Als 10 procent van de autoritten tot 7,5 km wordt vervangen door fietsritten, neemt het aantal verkeersdoden toe met 4 tot 8. En er zijn ongeveer 500 meer ernstig verkeersgewonden te verwachten. Het netto gezondheidseffect pakt echter toch positief uit omdat lichamelijke beweging gunstig voor de volksgezondheid is.

Het RIVM onderzocht wat het betekent voor de volksgezondheid wanneer korte autoritten worden vervangen door fietsritten. Gekeken is naar de factoren lichamelijke beweging, milieu en verkeersveiligheid. De lichamelijke beweging van de nieuwe fietsers doet de balans positief uitslaan. Geschat wordt dat de ziektelast na 1 jaar is afgenomen met maximaal 1,3% wanneer iedereen een extra dag per week op de fiets stapt en een halfuur langer fietst. De gezondheidsbaten ten gevolge van minder geluid en luchtverontreiniging door het wegverkeer zijn relatief klein. De gezondheidseffecten door meer bewegen compenseren min of meer de negatieve gevolgen die een overstap van auto naar fiets heeft voor de verkeersveiligheid.
De SWOV rekent met een toename van 4 tot 8 verkeersdoden en ongeveer 500 ernstig verkeersgewonden wanneer 10% van de korte autoritten wordt vervangen door fietsritten.  Onder mannen jonger dan 35 jaar neemt het aantal verkeersdoden af; voor oudere automobilisten die overstappen naar de fiets neemt het aantal verkeersdoden toe.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.