Zeeland gaat voor nul vermijdbare verkeersslachtoffers

Nadat Zuid-Limburg eerder had aangekondigd naar een verkeerssysteem te streven waarbij géén ernstige slachtoffers meer vallen, gaat Zeeland voor een variant op deze nuloptie: geen vermijdbare verkeersslachtoffers meer. Een doelstelling die volgens de SWOV misschien niet helemaal reëel is, maar wel helpt om nieuw elan te brengen in het verkeersveiligheidbeleid.

“Op weg naar nul”, zo luidt de Zeeuwse slogan. Dat houdt in dat er in 2020 in Zeeland geen doden en ernstig gewonden als gevolg van ‘vermijdbare ongevallen’ te betreuren zijn. Om de doelstelling concreter te maken, heeft de provincie samen met haar partners 35 opgaven geformuleerd. Dat varieert van het verkeersveiliger maken van ‘grijze wegen’ tot meer aandacht voor verkeerseducatie op scholen en controle van drugsgebruik bij drugstoeristen. De provincie Zeeland en het ROVZ hebben de SWOV gevraagd eens kritisch te kijken of ze met dit pakket aan maatregelen op de goede weg zijn.
Uit deze analyse komt naar voren dat Zeeland te maken heeft met een lage bevolkings- en daarmee ook voorzieningendichtheid, met daarnaast perioden van druk (kust)toerisme die een zware wissel trekken op diverse elementen van het verkeerssysteem, zoals de infrastructuur en de handhaving. Tegen deze achtergrond zet Zeeland in op het verder doorvoeren van een duurzaam veilig verkeerssysteem, met snelheidsreducerende maatregelen, essentiële herkenbaarheidskenmerken en veilige bermen. Daarnaast wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding van diverse leeftijds- en vervoersgroepen. De veiligheid van de fietser – in de context van een grote autoafhankelijkheid – staat daarbij hoog in het vaandel.
Het infrastructurele beleid zou erbij gebaat zijn als eerst de categorisering nog eens goed onder de loep wordt genomen en op basis daarvan de inrichting van wegen zo nodig wordt aangepast, zo constateert de SWOV. Ook zullen nieuwe en effectievere methoden voor gedragsbeïnvloeding en handhaving moeten worden ontwikkeld om echt zoden aan de dijk te zetten.
Verder beveelt de SWOV aan om ook in te zetten op intelligente (voertuig)maatregelen, zoals elektronische stabiliteitscontrole (ESC), motorvoertuigverlichting overdag (MVO), e-call, gordelverklikkers, alcoholslot en intelligente snelheidsassistentie (ISA). Dit zou Zeeland kunnen doen door proefprojecten te starten, de aanschaf van voertuigen met dergelijke voorzieningen te stimuleren en/of de stimulering van dergelijke maatregelen te agenderen in het landelijk beleid. En de provincie zou moeten zoeken naar extra maatregelen op het terrein van fietsbeleid en alternatieven voor relatief gevaarlijke vormen van mobiliteit.
Alles bij elkaar zal de doelstelling niet helemaal haalbaar zijn, zo verwacht de SWOV. De verwachting is dat van de momenteel nog ruim 300 verkeersdoden plus ernstig gewonden die jaarlijks in Zeeland vallen, er zeker nog enkele tientallen te betreuren zullen zijn bij maximaal effectief en ingevoerd beleid.

Daarbij plaatst de SWOV de kanttekening of de uitvoering van alle maatregelen niet een te zware financiële en organisatorische wissel trekken op Zeeland en de partners. ‘De vraag is of Zeeland er niet verstandiger aan doet om keuzen te maken’, aldus de SWOV.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.