Grasbetontegels scheppen ruimte voor Duurzaam Veilig

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen gaat de marges opzoeken. Vanaf volgende gaat men grasbetontegels plaatsen langs diverse wegen in de gemeente Sluis. Door het verharden van de berm ontstaat ruimte om nieuwe markeringen op de weg aan te brengen. Hierdoor kunnen weggebruikers beter zien welk snelheidsregime geldt. Dit najaar pakt het waterschap vier wegvakken aan in de gemeente Sluis.
Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft in de periode 2010-2014 verschillende wegen op de planning staan. Het gaat hierbij uitsluitend om wegen buiten de bebouwde kom met een snelheidsregime van 80 km per uur. Deze wegen worden ingericht als gebiedsontsluitingsweg. Dit betekent dat er een dubbele asstreep en kantstrepen op de weg komen. De komende periode plaatst het waterschap grasbetontegels, waardoor de bermen versterkt worden. Vervolgens kan de nieuwe markering aangebracht worden. Het vervangen van de markering vindt overigens pas plaats in 2013 en 2014, wanneer de bestaande markering het einde van de levensduur heeft bereikt.
Overigens is de toepassing van grasbetontegels niet nieuw. In het handboek wegontwerp (CROW 2002) is aangegeven dat een bestuurder van een motorvoertuig gunstige omstandigheden geboden moet worden om een voertuig dat in de berm is geraakt onder controle te krijgen. Dat kan door de berm op gelijke hoogte aan laten sluiten op de verharding ca. te zorgen voor een vlakke en draagkrachtige berm met voldoende ruwheid voor grip van de autobanden. In Overijssel is in 2002 een proef gehouden met verschillende soorten bermverharding. Dat leidde in 2003 tot grootschalige toepassing van dergelijke tegels in de provincie. Ook in andere provincies wordt de grasbetontegel steeds vaker toegepast.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.