Proef met snelheidsslot voor snelheidsovertreders

Er komt een proef met het zogenaamde snelheidsmonitor in combinatie met een snelheidsslot. Daarbij krijgt een automobilist die te hard rijdt eerst een paar waarschuwingen te zien op een schermpje en als hij die negeert wordt de snelheid automatisch zo ingesteld dat hij niet harder kan rijden dan de maximumsnelheid. Deze gedwongen ISA-variant zal eerst bij vrijwilligers worden ingebouwd die te boek staan als notoire hardrijder. Die mogen het systeem een aantal maanden testen in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.
Het ministerie van Infrastructuur en milieu heeft twee technische systemen laten uitwerken: een snelheidsslot en een snelheidsmonitor. Bij een snelheidsslot kan het voertuig niet harder rijden dan de geldende snelheidslimiet. Bij een snelheidsmonitor krijgt de bestuurder feedback over de gereden snelheid en overschrijdingen van de snelheidslimiet. Als het systeem meerdere overschrijdingen registreert wordt aan het gedrag de consequentie verbonden dat de snelheidsmonitor voor een bepaalde tijd omschakelt in een snelheidsslot, zodat de bestuurder niet meer sneller kan rijden dan is toegestaan.
Om de effecten op het gedrag van de deelnemers goed in kaart te kunnen brengen kent de pilot een looptijd van 7 maanden met een voor-, hoofd- en nameting. In de voor- en nameting zit het systeem in het voertuig, maar is het alleen voor data-inwinning ingeschakeld, niet voor fysieke gedragsbeperking of feedback. Daarnaast worden de systemen zelf gedurende de proef nauwkeurig onder de loep genomen om de technische mogelijkheden en onmogelijkheden goed in kaart te brengen.
Een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van de technische systemen is een digitale snelhedenkaart. Een geschikte kaart zal worden ingekocht bij een kaartleverancier. Omdat een 100% nauwkeurige kaart op dit moment niet bestaat wordt er in het pilotgebied een extra betrouwbaarheidsslag gemaakt door snelheden van veel gereden routes in de voormeting op juistheid te controleren.
Gezien de strenge eisen aan de snelhedenkaart bij toepassing in deze systemen en het onderhoud van de kaart tijdens de proef is voor een afgebakende proeflocatie gekozen. De pilot zal plaatsvinden in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. Na verwachting gaat de proef medio 2011 van start.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.