File. Foto: Marco Assis / iStock

ANWB wil naar nul verkeersdoden, emissies en files in 2050

File. Foto: Marco Assis / iStock (onbeperkt gebruik)

De automobiliteit in Nederland zal tot aan 2050 eerder toenemen dan afnemen. Dat voorspelt de ANWB. In een visie op mobiliteit schetst de organisatie zes bouwstenen waarop vol moet worden ingezet om personenmobiliteit over de weg in de toekomst te faciliteren. Die bouwstenen dragen bij aan de drie doelen van de ANWB voor 2050, namelijk nul verkeersdoden, nul emissies en dus nul files. 

De organisatie wijst er in deze visie op dat de auto de komende jaren naar verwachting belangrijk blijft voor de Nederlandse mobiliteit. Op dit moment wordt ongeveer 70 procent van alle gereden kilometers in Nederland met de auto afgelegd en recente onderzoeken geven aan dat de mobiliteitsbehoefte met de auto de komende decennia zal stijgen.

Tegelijkertijd zal het bereiken van die gestelde doelen alleen maar lastiger worden. De eerder ingezette daling van het aantal verkeersslachtoffers stokt, de filedruk zal na corona waarschijnlijk terugkeren door bevolkingsgroei en het aantrekken van de economie, en door de hoge prijs van mobiliteit en het verdwijnen van voorzieningen in rurale gebieden staat de bereikbaarheid onder druk.

Tekst loopt door onder afbeelding

Bron: ANWB

Betalen naar gebruik

Om die doelen wel te bereiken, heeft de ANWB in deze visie zes bouwstenen benoemd. Het beïnvloeden van de vraag en het invoeren van betalen naar gebruik is onmisbaar. Dit haalt de drukte weg tijdens de spits, houdt mobiliteit voor iedereen toegankelijk en betaalbaar en zorgt dat het beter ingebed kan worden in de ruimtelijke ordening.

Door automobilisten een bedrag per kilometer te laten betalen, afhankelijk van de uitstoot van het voertuig, denkt de verkeersorganisatie dat mensen bewuster zullen gaan nadenken over hun rijgedrag. Dit kan dan weer een stimulans vormen om meer verschillende vormen van vervoer te gebruiken. Wel benadrukt het dat een nieuw systeem een maatschappelijke keuze is en daarom mogen invoeringskosten niet afgewenteld worden op de gebruiker.

Infrastructuur

Infrastructuur is een cruciaal onderdeel van deze visie. Zeker 95 procent van alle reiskilometers over hoofdwegen moet over dertig jaar plaatsvinden op infrastructuur met een veiligheidsniveau van tenminste vier sterren. Als het gaat om provinciale of gemeentelijke wegen gaat het om drie sterren. Dit soort veilige infrastructuur lokt goed weggedrag uit en zorgt voor minder vertraging. Een robuuster wegennet kan er eveneens voor zorgen dat er geen onvoorspelbare files meer ontstaan.

De ANWB benadrukt dat slimme investeringen in infrastructuur goed zullen zijn voor de toekomst van het wegverkeer. Daarbij pleit de vereniging voor hoogwaardige fietsnetwerken zonder conflicten met autowegen, het stimuleren van het gebruik van veiligere voertuigen en het aanpassen van de snelheden van voertuigen aan de weginrichting. Dat heeft veel voordelen, maar een zorg is het gebrek aan financiële middelen na 2030. “Middelen voor nieuwe infrastructurele investeringen ontbreken, terwijl ze alleen al noodzakelijk zijn om nieuwe woningbouwlocaties te ontsluiten en werkplekken bereikbaar te houden.”

Autonoom en elektrisch rijden

Zowel autonoom als elektrisch rijden hebben forse mogelijkheden in 2050, denkt de organisatie. Tegen die tijd zal zelfs 95 procent van alle auto’s emissievrij zijn en die zijn net zo betaalbaar als een wagen op fossiele brandstoffen in 2020. Daarbij moet de overheid wel de spelregels bepalen voor slim laden, zodat de consument niet de dupe wordt van te hoge prijzen en om te voorkomen dat de maximale capaciteit van het net wordt overschreden. De ANWB pleit ervoor om de subsidieregeling voor elektrische auto’s te verlengen als de transitie niet snel genoeg gaat.

Autonoom rijden op niveau 4 of zelfs 5, dus volledig autonoom, zou ook heel haalbaar zijn in de komende paar decennia. Daarbij is het vooral een optie op de grote wegen en in gebieden waar het OV niet rendabel is. Dit is goed voor de verkeersveiligheid en de doorstroming. Wel dient voor het stimuleren van autonoom rijden nog veel geregeld te worden, zoals een wegontwerp, bebording en belijning die hiervoor geschikt is, een juridisch kader voor de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid en investeringen in communicatiesystemen.

Hubs en doorstroming

Het stimuleren van gedeeld reizen en hubs en het verbeteren van de doorstroming met behulp van data-gedreven verkeersmanagement zijn de laatste twee bouwstenen. Multimodaal reizen moet in 2050 erg gemakkelijk zijn en vooral in de steden moeten gedeeld en microvervoer een groot deel van alle verplaatsingen voor hun rekening nemen. Aan de randen van de steden komen er hubs waar autoverkeer wordt afgevangen en waar mensen kunnen overstappen op alternatieven.

De overheid moet als laatste de regie pakken op nog te ontwikkelen datatsysteem, voor de optimale doorstroming van de verkeer. Doordat de overheid die rol pakt kunnen verkeersstromen beter worden gemanaged en kan de capaciteit nog beter worden benut. Dit vraagt echter nog wel om heldere afspraken op verschillende niveaus, bijvoorbeeld tussen verschillende wegbeheerders in Nederland en met grote autofabrikanten op Europees niveau.

Lees ook:

Ook werkgeversorganisaties nu voor betalen naar gebruik

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.