SWOV: alcoholslot ook voor buschauffeurs

Automobilisten die bij een alcoholcontrole 1,3 promille of meer alcohol in het bloed hebben, krijgen vanaf mei 2011 een alcoholslot in de auto. De maatregel kan wellicht de aanzet geven tot het gebruik van het alcoholslot bij andere doelgroepen, zoals buschauffeurs en veeldrinkers die nog niet zijn aangehouden.
In een rapport hierover stelt de SWOV dat er weliswaar nog weinig bewijs is van de veiligheidseffecten van het preventief gebruik van alcoholsloten, maar ook dat in veel Europese landen invoering van een alcoholslot voor speciale doelgroepen op de rol staat of al verplicht is. In Frankrijk bijvoorbeeld is op 1 januari 2010 een wet ingegaan die een alcoholslot verplicht stelt in alle nieuwe voertuigen waarmee acht of meer personen vervoerd kunnen worden. Per 1 september 2015 moeten alle ca. 60.000 autobussen een alcoholslot hebben. En Finland bereidt een wet voor die vanaf 1 augustus 2011 de installatie van alcoholsloten verplicht stelt in alle bussen en taxi’s die gebruikt worden voor het vervoer van schoolkinderen en patiënten die gebruikmaken van dagverpleging. Volgens de SWOV valt te overwegen het gebruik van alcoholsloten in ons land ook wettelijk verplicht te stellen in bussen en busjes voor het vervoer van schoolkinderen en gehandicapten, vanwege de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van deze groepen.
Een andere doegroep vormen bestuurders met een alcoholprobleem die nog niet zijn aangehouden. Het lijkt erop dat een alcoholslot voor deze groep een positief effect op de verkeersveiligheid heeft, maar anderzijds is er wereldwijd nog nauwelijks ervaring mee opgedaan. Er rijden op dit ogenblik slechts een handjevol automobilisten in Duitsland en België mee rond en die zijn er wel over te spreken. Toch ziet de SWOV een dergelijke maatregel voor ons land ook wel zitten. ‘Stimulering van preventief gebruik van alcoholsloten door bestuurders met een alcoholprobleem lijkt kansen te bieden voor een substantiële verbetering van de verkeersveiligheid.’

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.