Belgische overheden gaan beter samenwerken tegen verkeersonveiligheid

“Hokjesdenken heeft nog geen enkele verkeersdode kunnen vermijden. Daarom willen we nu nog beter samenwerken zodat het beleid op de verschillende niveaus op elkaar is afgestemd en we de burgers nog beter kunnen beschermen.” Deze toelichting geeft Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit in België, bij het eerste Interfederaal Plan voor Verkeersveiligheid. De federale minister gaat nauwer samenwerken met de ministers van mobiliteit in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Onder meer door kennis onderling te delen, door een aangepaste regelgeving, door effectievere handhaving en door de aanpak van onveilig rijgedrag denken de vier het doel te kunnen bereiken: nul verkeersdoden in 2050. In plaats van vier unieke verkeersveiligheidsplannen wordt daarvoor een gemeenschappelijk plan gevolgd. Hierin staat de veiligheid van actieve en kwetsbare weggebruikers voorop, omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is voor meer duurzame mobiliteit.

Grensoverschrijdende vraagstukken

Bepaalde vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid kunnen niet per gewest worden opgepakt, denken de ambtspersonen. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan de regelgeving rondom e-steps. Het is de bevoegdheid van de federale overheid van België om regels vast te stellen over de maximale snelheid, een eventuele helmplicht, de minimumleeftijd, of het ontwerpen van een verkeersbord voor drop-off zones.

Het is daarbij wel aan de gewesten zelf om verkeersborden te plaatsen, om te sensibiliseren en om de juiste richtlijnen op te leggen aan deelstepexploitanten. Voor deze e-steps zal dan ook een werkgroep worden opgericht dat werkt aan een eenduidig wettelijk kader over e-steps. “De weg delen is cruciaal voor meer verkeersveiligheid en minder verkeersverkeersslachtoffers. In Wallonië is een van mijn tien prioritaire maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid de versterking van de bewustmaking en opleiding van de weggebruikers, zeker voor nieuwe vormen van mobiliteit”, aldus Valérie De Bue, Waals minister voor Verkeersveiligheid.

Op dit moment blijken regels rondom verkeersveiligheid door burgers nogal eens als onduidelijk of complex te worden ervaren. De Bue vervolgt: “Het is van essentieel belang dat het beleid dat op federaal en gewestniveau wordt gevoerd en goed wordt gecoördineerd. Ik ben dan ook verheugd dat dit interfederale plan bestaat. We zijn niet enkel voetganger of automobilist: de weg is van iedereen en het is belangrijk om rekening te houden met de risico’s voor de andere weggebruikers.”

Technologie

Daarnaast maakt de samenwerking het mogelijk om burgers meer bewust te maken van hun onveilige rijgedrag en om technologie effectief in te zetten. De mobiliteitsministers streven bijvoorbeeld naar nul dodehoekongelukken met vrachtwagens. De federale overheid kan ‘anti-dodehoeksystemen’ en 360°-camera’s opleggen in bepaalde types vrachtwagens of bijvoorbeeld een verkeersbord ontwerpen voor zones waar vrachtwagens niet kunnen rijden zonder dergelijke uitrusting. De regio’s zijn verantwoordelijk voor een veilige inrichting van kruispunt en veiligere fietspaden.

Uiteindelijk is onderlinge afstemming erg belangrijk. Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit: “In Brussel kiezen we resoluut voor nul verkeersdoden tegen 2030. De algemene zone 30 en het versneld wegwerken van de zwarte kruispunten zijn onze speerpunten. Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit in het mobiliteitsbeleid, en daarbij hanteren we de kindnorm: elk kind van 12 moet zich veilig kunnen bewegen in het verkeer.”

Handhaving

Om ervoor te zorgen dat er in 2050 geen dodelijke verkeersslachtoffers meer vallen, is strenger optreden tegen gevaarlijke chauffeurs van belang. En dan vooral tegen recidivisten, want 34,5 procent van de Belgische chauffeurs die tussen 2014 en 2019 bij een verkeersongeluk betrokken waren, heeft al eerder met een verkeersongeval te maken gehad.

Sancties moeten daarom gericht zijn op gedrags- en mentaliteitsverandering. De betrokken ministers zullen een gemeenschappelijk kader ontwikkelen voor doeltreffende alternatieve sancties, zoals doelgroepgerichte opleidingen.

Actieve weggebruiker

“Het is voor mij belangrijk dat ook de voornaamste aandachtspunten uit het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen mee werden opgenomen in dit interfederaal plan. In Vlaanderen passen we eveneens de Safe System benadering toe én houden we rekening met de kindnorm zodat ook de meest kwetsbare doelgroepen zich veilig kunnen verplaatsen”, vertelt Lydia Peeters, de minister van mobiliteit in Vlaanderen. “Er is terecht heel veel aandacht voor de actieve weggebruiker. Mensen motiveren om gebruik te maken van actieve vervoersmodi moet hand in hand gaan met een maximaal en veilig verkeerssysteem. Het delen van kennis en inzichten moet leiden tot een betere monitoring.”

“Er wordt aandacht besteed aan nieuwe vervoersontwikkelingen waarover interfederaal overleg een absolute must is – ik denk hierbij niet alleen aan e-steps, maar ook aan de evoluties inzake voertuigtechnologieën die op korte termijn een invloed kunnen hebben op rijopleiding en examinering. Ook op de gekende killers in het verkeer (afleiding, rijden onder invloed, snelheid) wordt gefocust en hier direct aan gekoppeld is handhaving wellicht de grootste uitdaging waarmee we via dit interfederaal plan voor een kordatere en efficiëntere aanpak kunnen zorgen.”

MaaS Be-2021_massa_468x60px

U heeft nog twee weken om u in te schrijven voor het MaaS Congres op 7 december. We houden ons daar aan de coronamaatregelen, maar u heeft ook de mogelijkheid om alle presentaties vanaf thuis mee te krijgen. Schrijf u hier in: https://www.maascongres.be/registratie/

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.