Verkeersbord zone 30 kilometer

Rotterdam bereidt zich voor op stadsbrede 30 km/u in 2023

Bron: IJ

De gemeente Rotterdam verlaagt de maximumsnelheid in achttien straten de komende tijd van 50 naar 30 kilometer per uur. Het college van B en W wil zich zo voorbereiden op 2023 wanneer 30 kilometer per uur de norm moet worden binnen de bebouwde kom. Verder dringt het stadsbestuur bij het Rijk aan op regels die het makkelijker maken 30 kilometer per uur als maximumsnelheid te kunnen invoeren en handhaven.

De stad is blij met de landelijke motie om de norm voor maximumsnelheid te verlagen vanwege de verkeersveiligheidseffecten. Want volgens het college van B en W in Rotterdam knelt het vooral op de wegen waar automobilisten nu nog 50 mogen rijden. Het overgrote deel van de ongevallen vindt op die wegen plaats. Bovendien is de overlevingskans na een ongeval 90 procent hoger op wegen waar de snelheid is beperkt op 30 kilometer per uur.

30 km/u is complex en kostbaar

Tegelijkertijd benadrukt het stadsbestuur dat de invoering van 30 kilometer per uur op stedelijke wegen complex is. Dit komt onder andere door de aanwezigheid van openbaar vervoer en routes voor nood en hulpdiensten. De stadsvervoerders HTM, RET en GVB schreven onlangs nog een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze juist waarschuwden dat het OV minder aantrekkelijker wordt als het OV niet meer harder mag rijden dan 30 kilometer per uur. Bovendien is het kostbaar om de maximumsnelheid terug te brengen van 50 naar 30 kilometer per uur vanwege juridische ontwerprichtlijnen die dan noodzakelijk zijn.

Wethouder Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal: “30 kilometer per uur wordt de norm. Hoe we het in de hele stad gaan invoeren, bekijken we nog. We beginnen al op kleinere schaal. Komend jaar en in 2023 gaat de snelheid al in 18 straten van 50 naar 30.” Die straten worden daarvoor, in overleg met omwonenden, anders ingericht. Er komt meer ruimte voor langzaam verkeer en meer verkeersremmende maatregelen. Een paar van deze achttien wegen ligt geclusterd en zij worden dan ook zoveel mogelijk gebiedsgericht uitgewerkt, om samenhang in het netwerk te behouden.

Erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen

Momenteel heeft 55 procent van het Rotterdamse wegennet een snelheid die lager is dan 50 kilometer per uur. De komende twee jaar wordt een programma uitgevoerd dat gericht is op het intensiveren van de invoering van 30 kilometer per uur. Onder andere worden in dit programma erftoegangswegen (ETW 30) uitgewerkt, waarbij 30 kilometer per uur formeel wordt ingevoerd met behulp van attentie verhogende maatregelen en waarbij snelheidsremmers tot de mogelijkheid behoren, en worden gebiedsontsluitingswegen (GOW 30) opgepakt. Voor alle wegen wordt een combinatie gemaakt tussen fysieke en gedragsmaatregelen.

Hiernaast is ook nog sprake van een tweede lijn: 30 de norm. Die gaat over de voorbereiding op de komst van nieuwe landelijke kaders, waarbij de lagere snelheid de norm wordt binnen de bebouwde kom. Daarvoor werkt de gemeente samen met andere steden, kennisinstellingen, het Rijk zelf en partners in de stad aan een aantal vraagstukken. Het gaat dan bijvoorbeeld over kennisontwikkelingen over ontwerprichtlijnen, over de impact op het OV en nood- en hulpdiensten en over de handhaafbaarheid.

Duizenden autoritten minder

Het college van B en W is dus een grote voorstander van de 30 kilometer als norm. Enerzijds omdat het zorgt voor een veiliger en overzichtelijker verkeer, maar ook omdat Rotterdam hierdoor aantrekkelijker wordt. De verwachting is namelijk dat door deze maatregel het aantal autoritten met 78.000 afneemt. Mensen zullen namelijk sneller kiezen voor de fiets of het OV. De stad sluit zich bovendien met deze plannen aan bij de Stockholm Declaration die door ministers van 140 landen is ondertekend.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.