In 2023 eerste maatregelen voor veiligere N-wegen

Minister Mark Harbers hoopt volgend jaar de eerste maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op N-wegen te verbeteren. Dat schrijft hij in een reactie op vragen van Tweede Kamerleden Pieter Grinwis en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. De regering heeft een bedrag van 200 miljoen euro beschikbaar voor de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen.

Al langer wordt gepleit voor maatregelen op deze wegen vanwege het hoge aantal ongevallen. Bijvoorbeeld op het gebied van bermveiligheid is veel te winnen. De regering heeft alvast middelen gereserveerd, die het wil inzetten voor  een veilige en vergevingsgezinde berminrichting, het toepassen van fysieke rijrichtingscheiding en het aanpakken van resterende knelpunten. Dan gaat het bijvoorbeeld om het oplossen van gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen met het onderliggend wegennet.

Prioriteit

Met welke maatregelen als eerste wordt begonnen wil de minister later dit jaar bekendmaken. Eerst is het ministerie nog bezig met het uitwerken van de eerste prioriteiten en de verdeling van de beschikbare 200 miljoen. De onveilig ingerichte N9, N14, N35, N36, N48, N50, N57, N59, N99 en N915 heeft het ministerie in ieder geval in beeld, aldus Harbers. Op die wegen wordt vooral gekeken naar de mogelijkheid om een fysieke rijrichtingscheiding te realiseren, vanwege bestaande risicocijfers en verwachtte risico’s in de toekomst.

Grinwis en Bikker hebben de vragen gesteld na een recent bericht dat de politie zich zorgen maakt over de toename van het aantal verkeersongevallen in 2021. Het is de ambitie dat er in 2050 geen dodelijke verkeersslachtoffers meer vallen. Daarom is ook een motie aangenomen om een tussendoelstelling te hanteren om een halvering van het aantal verkeersslachtoffers te realiseren in 2030. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid inventariseren momenteel met onder andere SWOV, CROW en VVN welke maatregelen nodig zijn om dat doel te behalen.

Meer risicovol gedrag en lachgas

De politie maakt zich onder meer zorgen over de verruwing van het verkeer. De minister schrijft dat de aanpak van risicovol gedrag een aandachtspunt is, maar noemt geen extra plannen om de verruwing tegen te gaan. Nu al wordt het onder meer aangepakt met campagnes. Harbers wijst er verder op dat het CBR de mogelijkheid heeft om een cursus te verplichten. Daarnaast draagt handhaving bij aan de preventie van gevaarlijk rijgedrag.

Een tweede zorg van de politie is het toenemend gebruik van lachgas. De minister deelt die zorgen. Daarom zal komend jaar opnieuw de campagne van TeamAlert worden ingezet om lachgasgebruik in te perken onder de doelgroep. Daarnaast hoopt hij dat er veel winst kan worden behaald door de opname van lachgas in de Opiumwet. De regering wil het verbod op lachgas zo snel mogelijk in laten gaan, maar het traject ligt nu stil omdat het nog door de Kamer behandeld moet worden. Het verbod in laten gaan per 1 juli zoals de Kamerleden van de ChristenUnie voorstellen, gaat waarschijnlijk niet lukken.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.