Amsterdam Centraal

Amsterdammers voelen zich onveilig door rijgedrag van anderen

Foto: Inge

Circa een derde van de Amsterdammers vindt het verkeer in zijn buurt onveilig. 19 procent daarvan is zelfs zeer bezorgd over de verkeersveiligheid. Dit blijkt uit een digitale enquête van de gemeente onder Amsterdammers. De grootste boosdoener is het rijgedrag van andere verkeersdeelnemers. Slechts 1 procent is te spreken over de wijze waarop andere mensen zich gedragen op de weg. 

Volgens de gemeente is het percentage dat zich onveilig voelt erg hoor, zelfs als ze er rekening mee houden dat de enquête waarschijnlijk vooral is ingevuld door Amsterdammers die betrokken zijn bij dit thema. Met deze enquête en een reeks stadsgesprekken wil de gemeente achterhalen hoe Amsterdammers de verkeersveiligheid ervaren en hoe zij denken dat we de stad verkeersveiliger kunnen maken. Dit is input voor een nieuw verkeersveiligheidsplan dat nog dit jaar wordt opgesteld.

Roekeloos gedrag

Uiteindelijk werden er zelfs 5.700 plekken genoemd waar inwoners zich niet veilig voelen op de weg. Daarvoor geven ze verschillende redenen. Snelheid komt in ieder geval vaak naar voren, waarbij het zowel gaat om racende jongeren en bezorgers als om de snelheidsverschillen op het fietspad. Respondenten vatten samen dat ‘haast’ alle verkeersdeelnemers lijkt op te jagen in Amsterdam. Daardoor worden soms verkeersregels niet opgevolgd of met een korrel zout genomen.

Verder zorgen drukte en komst van snelle voertuigen op het fietspad ervoor dat veel Amsterdammers zich op het fietspad niet meer veilig voelen. “Bij ongewijzigd beleid zal dit de komende jaren nog erger worden, want het aantal e-voertuigen groeit explosief. Maar liefst 32 procent van de Amsterdammers overweegt in de komende twee jaar een e-voertuig zoals een e-bike aan te schaffen”, vermeldt de gemeente.

Beperking

Oplossingen hebben de respondenten ook. De snelheid van e-bikes en andere snelle vervoersmiddelen moet worden begrensd óf dit soort voertuigen horen op de rijbaan thuis. Daarbij erkent de gemeente zelf dat fietsers in deze bevraging oververtegenwoordigd waren. Elektrische fietsers en scooterrijders maakten maar respectievelijk 11 en 2 procent uit van de groep ondervraagden. Uit gesprekken met scooterrijders weet de gemeente al dat zij vaak toch voor het fietspad kiezen, omdat het onveilig voelt om tussen grote wagens te rijden.

Veel Amsterdammers denken dat elektrische voertuigen veilig naar de rijbaan kunnen wanneer hier een maximumsnelheid geldt van 30 kilometer per uur. In dat geval kan op het fietspad meteen een maximumsnelheid gelden van bijvoorbeeld 20 kilometer. De respondenten zijn dan ook overwegend positief over de verlaging van maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur op de rijbaan. Slechts een paar automobilisten die de enquête invulden waren tegen. Iedereen wijst er wel op dat handhaving cruciaal is. Niet alleen heeft de maatregel geen zin als er niet wordt gehandhaafd, maar het kan zelfs averechts werken. Want als mensen even hard blijven rijden worden de snelheidsverschillen en de verkeersonveiligheid op de rijbaan nog groter.

Oplossing

Handhaving wordt het meest aangedragen als dé oplossing voor verkeersonveiligheid. Volgens respondenten lijkt het nu wel eens alsof verkeersregels niet bestaan. Het negeren van het rode licht en zebrapaden is bijvoorbeeld aan de orde van de dag en er wordt regelmatig gereden op plekken waar dat niet mag, zoals door scooters op de stoep. De gemeente moet de meerderheid van het verkeersveiligheidsbudget dan ook hieraan besteden.

Uiteindelijk moet in de stad vooral aan voetgangers en fietsers ruimte worden geboden, vinden Amsterdammers. Het verplaatsen van snorfietsers en snelle e-voertuigen naar de rijbaan is een eerste stap, maar daarnaast stimuleren zij de realisatie van meer fietsstraten en vrijliggende fietspaden. “Obstakels zoals terrassen en foutgeparkeerde fietsen moeten van de stoep af (bijvoorbeeld naar nieuwe fietsparkeerplekken waar nu nog auto’s staan) en de voetganger moet weer ruim baan krijgen. In sommige stadsdelen, zoals Nieuw-West, kan ook verbetering van het OV de drukte op de fiets- en voetpaden verlichten. ”

Vanwege de groeiende drukte pleiten Amsterdammers er verder voor om het oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger te maken door gevaarlijke oversteekplaatsen en kruispunten aan te pakken. Die plekken, waar het vaak misgaat, verdienen in het bijzonder aandacht. Vaak kunnen ze op een praktische manier veiliger worden gemaakt. Bijvoorbeeld door zebrapaden ook over het fietspad te laten lopen, het verkeerslicht aan de kant van de voetganger te plaatsen en de verkeerslichten anders af te stellen

Nul verkeersslachtoffers

Het nieuwe verkeersveiligheidsplan moet bijdragen aan de ambitie van de gemeente om nul verkeersslachtoffers te hebben. En volgens de gemeente sluit die ambitie aan bij de wens van Amsterdammers. “Zij willen de openbare ruimte veel meer gebruiken om te kunnen ontmoeten en recreëren in hun eigen buurt, met meer ruimte voor voetganger en fiets, en meer groen. De groeiende stad wordt daarmee verkeersveiliger en ingericht op de menselijke maat: een onbezorgde stad.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.