Draagvlak voor ISA

Er is wel degelijk draagvlak voor ISA. Maar de meest mensen kiezen dan wel voor de informatieve of de waarschuwende variant. Dit blijkt uit een groot onderzoek dat is gehouden in Nederland en Vlaanderen.

Bij ISA (intelligente snelheidsassistentie) wordt de bestuurder in de auto geconfronteerd met de maximumsnelheid die ter plaats geldt. Dat kan bijvoorbeeld via een waarschuwing maar ook door de snelheid automatisch te begrenzen. Technisch zijn dergelijke systemen al uitvoerig beproefd in Nederland en daarbuiten. Maar wegens vermeend gebrek aan draagvlak, is het nooit veel verder gekomen met ISA. Het nieuwe Nederland-Vlaamse onderzoek biedt een nieuwe opening. Daarbij werden 6370 personen in België en 1158 in Nederland ondervraagd. Bijna 95% van de respondenten is voorstander van ISA: zeven op tien chauffeurs wil een informatief of waarschuwend systeem. Bij drie op 10 bestuurders gaat de voorkeur naar meer ingrijpende en limiterende systemen.
De onderzoekers (o.a. Sven Vlassenroot van TU Delft / Universiteit Gent) constateren dat informatieve en waarschuwende ISA een vrij hoog draagvlak kennen en dat financiële steun door overheden om een hogere implementatiegraad te verkrijgen niet noodzakelijk is. Wil men naar meer ingrijpende systemen gaan dan is een financiële ondersteuning voor de bestuurder niet onbelangrijk. Daarbij kan men denken aan verschillende types ISA in combinatie met verschillende stimuleringsmaatregelen (subsidies, premiekorting, verplichte invoer) voor verschillende bestuurdersgroepen (privé, professioneel, snelheidsovertreders, etc.).

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.