Enkele duizenden automobilisten rijden zonder rijbewijs

Er rijden in ons land enige duizenden automobilisten zonder rijbewijs rond. Een substantieel gevaar voor de verkeersveiligheid levert dat echter niet op.

 De SWOV concludeert dat op basis van onderzoek naar het rijden zonder rijbewijs in Nederland. Er zijn verschillende vormen van rijden zonder geldig rijbewijs. Zo zijn er bestuurders die nooit een rijbewijs hebben bezeten. Er zijn ook bestuurders die rijden terwijl er een maatregel of sanctie op het rijbewijs geldt, bijvoorbeeld een rijontzegging of een ongeldigverklaring. Ten slotte zijn er bestuurders die rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd (door de politie), ingehouden of geschorst.
Op elk moment zijn er in Nederland ongeveer 9.000 personen met een rijontzegging zijn. Een deel van de personen met een rijontzegging blijkt toch af en toe een motorrijtuig te besturen. Elk jaar worden namelijk ongeveer 1.200 personen staande gehouden tijdens het rijden met een rijontzegging. Dat wil zeggen dat elk jaar 5% van de mensen met een rijontzegging daadwerkelijk gepakt wordt voor het besturen een motorrijtuig. Dit is een ondergrens van het aandeel personen met een rijontzegging dat toch weleens een motorrijtuig bestuurt. Het werkelijke aandeel zal hoger liggen. De SWOV berekent dat er overdag op elk moment tussen de 400 en 600 bestuurders een rijontzegging hebben. Wordt gekeken naar alle vormen van rijden zonder geldig rijbewijs samen, dan schat de SWOV dat op elk moment circa 4 tot 20 van de duizend bestuurders zonder geldig rijbewijs rondrijdt. Gemiddeld zijn er 650.000 automobilisten op de weg, dat betekent dat het gaat om enkele duizenden automobilisten.
Gemiddeld leveren die automobilisten een risicoverhoging op van 2,5. Toch zou slechts een klein deel van de ongevallen worden bespaard als personen met een maatregel of sanctie op het rijbewijs niet meer als bestuurder van een motorrijtuig aan het verkeer zouden deelnemen. Het totale aantal te besparen ongevallen zal hooguit in de orde van een promille liggen, aldus de SWOV.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.