Veilige wijken zetten kinderen aan tot meer bewegen

Speelruimte voor schoolkinderen, zoals pleinen en speeltuinen in een woonwijk, is belangrijk voor het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Daarbij hebben vooral verbeteringen in de verkeersinfrastructuur een positief effect op de lichamelijke activiteit van kinderen.

Dat blijkt uit onderzoek van TNO. TNO onderzocht het bewegingsgedrag van kinderen in vijf prioriteitswijken die tussen 2004 en 2008 gedeeltelijk zijn geherstructureerd in Amersfoort, Haarlem, Hengelo, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Met gebruik van GPS en versnellingsmeters bij 100 kinderen werd duidelijk op welke locaties zij bewegen. Daarbij bleek dat de kinderen bijna twee uur per dag buiten doorbrengen, waarvan de helft van de tijd gespeeld wordt op pleinen en stoepen. In de echte speeltuin wordt minder tijd doorgebracht, maar kinderen bewegen er wel intensiever. In sommige wijken bewogen kinderen in 2008 meer dan in 2004. Daarbij bleek dat vooral verbeteringen in de verkeersinfrastructuur een positief effect hebben op de lichamelijke activiteit van kinderen. Zo zijn kinderen uit wijken waar tussen 2004 en 2008 minder kruispunten en/of minder hard rijdende auto’s zijn geobserveerd meer tijd gaan besteden aan buitenspelen. Op basis van deze bevindingen beveelt TNO aan om waar mogelijk snelheidsbeperkende maatregelen toe te passen, opdat kinderen veilig naar verschillende bestemmingen in hun wijk kunnen lopen of fietsen en in de openbare ruimte kunnen spelen en sporten. Daarbij denken de onderzoekers aan maatregelen als bijvoorbeeld invoering van eenrichtingsverkeer, verkeersdrempels en autoluwe zones rondom scholen.
Met merendeel van de kinderen (92%) ging volgens de GPS meters lopend of fietsend naar school. Ze legden gemiddeld 474 meter af. Tot 350 meter tussen huis en school liep of fietste bijna 100 procent. Bij een afstand vanaf 850 meter benadert dit percentage de 0%. Hoewel het onderzoek is uitgevoerd onder een selectie van kinderen die binnen hun woonwijk naar school gingen, pleit dit volgens TNO voor wijkgebonden scholen waar het stimulering van actief transport betreft. Een korte afstand vergroot de kans dat kinderen lopend of fietsend naar school gaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een gratis proefabonnement van een maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.