Van Shared Space naar Natuurlijk Sturen

Een variant op een thema, of een nieuwe stap in de ontwikkeling? ‘Natuurlijk sturen’ probeert met behulp van gebiedseigen kenmerken het gedrag van verkeersdeelnemers positief te veranderen. De provincie Limburg is een van de trekkers van dit nieuwe concept. En liet er een uitgebreid Schetsboek over maken.
Van plattelandswegen weer karresporen maken. En Limburgse ‘holle wegen’ in ere herstellen. Zo schetste Bart Pastoor van het ROV-Limburg een paar jaar geleden een beeld van Limburg waar de natuurlijke omgeving weer wordt gebruikt om het verkeer te reguleren. Inmiddels is dat gedachtegoed verder ontwikkeld. Tot wat sommige deskundigen noemen een ‘evolutionaire ontwikkeling’ van Shared Space. Voor de provincie Limburg heeft bureau Kragten in samenwerking met VMC Beleids- en Procesmanagement en de Universiteit van Nijmegen een pilotstudie verricht naar de (on)mogelijkheden van natuurlijk sturen. De ‘standaard’ verkeerstechnische maatregelen roepen steeds vaker frustraties op en resulteren in agressief weggedrag, bijvoorbeeld bij drempels en wegversmallingen. En de ‘standaard’ verkeerstechnische maatregelen passen vaak niet in de omgeving. Ze vallen vaak erg op en doen daarmee afbreuk aan de omgevingskwaliteiten. Natuurlijk sturen probeert met behulp van gebiedseigen kenmerken het gedrag van verkeersdeelnemers positief te veranderen, aldus Kragten.
In de pilotstudie is voor negen wegvakken in verschillende Limburgse landschapstypen een ontwerpvisie opgesteld. In een aantal details en sfeerschetsen zijn de ideeën uit de visie verder uitgewerkt en voor de situatie concreet gemaakt. Kragten concludeert dat op de meeste plekken, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied, voldoende aanleidingen aanwezig zijn om natuurlijk sturen toe te passen. Max van Kelegom van VMC Beleids- en Procesmanagement heeft naar aanleiding van de studie in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVL) het “Schetsboek Natuurlijk Sturen in Limburg” gemaakt. Van Kelegom legt uit:’Natuurlijk Sturen is een ontwerpwerkwijze, waarbij een verkeerstechnisch ontwerp mede wordt “gestuurd” door ‘mooi en functioneel’ uit landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie en door gedragsbeïnvloeding uit de gedragswetenschappelijke hoek. Door sobere verkeerstechnische maatregelen te combineren met versterking van de omgevingsinrichtingen zijn impulsen naar de weggebruiker te sturen die invloed hebben op zijn weg- en verkeersgedrag.’
‘Verkeersontwerpers moeten wel de durf hebben om verantwoord van richtlijnen af te wijken en om ‘anders ontwerpen’ toe te laten. Het ontwerpen wordt dan ‘spelen’ met zowel landschappelijke, cultuurhistorische als verkeerstechnische elementen. ‘Natuurlijk Sturen’ wordt op deze manier de toolbox voor gebieds- en omgevingsgericht ontwerpen met een minimum aan harde, fysieke verkeerstechnische maatregelen.’
‘Het Schetsboek geeft een goede houvast om Natuurlijk Sturen verder uit te bouwen. En het is een inspirerende bron voor gebieds- en omgevingsgericht ontwerpen’, aldus Van Kelegom. Het boek is te koop bij VMC Beleids- en Procesmanagement (www.vmc-bv.nl).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.