Kantmarkering zegt weggebruikers niet veel

Een kantmarkering onderscheidt stroomwegen van gebiedsontsluitingswegen. Maar de meeste automobilisten hebben daar geen boodschap aan. Een groene middenmarkering, of beter nog een fysieke rijbaanscheiding, wordt wel gezien als onderscheidend verschil in wegtype. 

De SWOV onderzocht aan de hand van foto’s en filmbeelden of automobilisten de nieuwe markeringen begrijpen, met name op punten waar het ene wegtype overgaat in het andere. Proefpersonen werd gevraagd naar hun verwachtingen over de snelheidslimiet en de typen medeweggebruikers die op beide wegtypen zijn toegestaan. Hoewel kantmarkering het enige kenmerk is dat stroomwegen van gebiedsontsluitingswegen onderscheidt, blijkt de aanwezigheid van de groene markering of een fysieke rijrichtingscheiding een belangrijker kenmerk te zijn voor de overgang tussen stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen. En het helpt daarbij als de weggebruiker vooraf daarover uitleg krijgt of als er sprake is van een ongelijkvloerse kruising. Uit de resultaten blijkt verder dat de herkenbaarheid van de overgangen tussen gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen verbetert met de afwezigheid van de kantmarkering op de erftoegangsweg. Ook blijkt dat het toepassen van voorrangskruispunten in plaats van rotondes kan helpen de herkenbaarheid van de overgang tussen gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen te vergroten. Daarbij tekent de SWOV wel aan dat zowel kantmarkering als rotondes een veiligheidswinst kunnen opleveren: een rotonde is over het algemeen veiliger dan een voorrangskruispunt en kantmarkering heeft ook een positief effect op veiligheid, aangezien men in het donker of bij slecht weer het verloop van de weg beter ziet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.